Pålitliga, är det första ordet jag kommer att tänka på gällande oss finländare. Tryggt, är det första ordet jag kommer att tänka på gällande Finland som land. Vad månntro en italienare eller sydafrikan skulle svara, om de ens vet något alls om oss.

Den bild vi ger av oss själva påverkar företags beslut, men också enskilda konsumenters köpbeslut. Då någon t ex skall göra ett köpbeslut om en ny hiss, så skadar det säkert inte att ord som pålitlig och trygg färglägger bakgrunden för det finländska hissföretaget.

Men är denna bild hållbar och aktuell i all evighet? Blir vi efter i den internationella konkurrensen om vi inte skärper oss? På hög nivå talas det nu om företagsansvar, men håller vi på att missa vår status som ansvarsfulla och pålitliga. Är våra företags verksamhet tillräckligt ansvarsfullt och berättar vi tillräckligt öppet om det vi gör?

Ett exempel på att vi håller på att lära oss, var Atrias öppna inbjudan i Helsingin Sanomat till alla att komma på besök 16.10 till Ollikkalas grisgård i Vichtis. De hade t o m ordnat med gratis busskjuts från Helsingfors centrum. Att på det här sättet inbjuda också dem som är kritiskt inställda till företagets verksamhet, för att bekanta sig med vardagen i produktionen och samtidigt kunna föra en öppen dialog, är ett klart steg i rätt riktning. Dagens konsumenter kommer troligtvis att kräva mera och mera öppenhet hela tiden och hur långt denna process fortskrider kan ingen veta. Som företag klarar man sig troligtvis bättre, om man godkänner och lever med i denna utveckling, istället för att hårt försöka kämpa emot den.

Denna utveckling kan samtidigt ses som ett sätt, att förstärka relationen mellan företaget och dess kunder. Ju mera vi tycker att vi känner någon, desto trognare kunder blir vi. Det är på samma sätt, som att man blir en trogen fan åt något fotbollslag eller musikband, om man tycker att man nästan personligen känner spelarna eller musikerna.

Om man har möjlighet att följa med t ex produktionen och deras liv som jobbar i företaget, så blir man du med företaget på ett helt annat sätt än om man bara får höra när det är rea.

Då det gäller öppenhet och kommunikation i företagsansvarsfrågor är Sverige klart före oss. Vi har ännu möjlighet att ta fast och t o m köra förbi Sverige, om våra företag nu övergår till fortgående ansvarskommunikation på internet istället för att trycka tjocka rapporter en gång per år som nästan ingen läser. Öppenhet, kommunikation och aktuell information är dagens melodi. Mycket viktigt är också att konsumenten får svar på de frågor hon tycker är väsentliga, och därför är internet ett bättre forum där man kan finna den information man vill ha med hjälp av sökord. Förstås måste den relevanta informationen först matas in på ett för konsumenten lättanvändbart ställe.

Vi kommer troligtvis aldrig att bli kända som det billiga landet, men vi har en bra historia att bygga på som det ansvarsfulla landet.