Vierailin jokunen päivä sitten eduskunnan talousvaliokunnan kanssa Pohjois-Pohjanmaalla Pohjois-Pohjanmaan liiton kutsusta. Oulusta valiokunnan vierailu suuntautui Pudasjärvelle ja Kuusamoon. Itse en ehtinyt mukaan Kuusamoon, sillä olin lupautunut illaksi Turkuun puhumaan tasa-arvosta. Vierailun pääpainopiste oli Pohjois-Pohjanmaan energiakysymykset ja Pohjoisen Voiman Kollaja-hanke. Koin että lobbaus Kollaja-hankkeen puolesta oli niin vahvasti esillä, että välillä luulin olevani PVO:n enkä Pohjois-Pohjanmaan liiton vieraana. Valiokunnan kanssa emme valitettavasti tavanneet yhtään Kollaja-hankkeeseen kielteisesti suhtautuvaa, mutta onneksi sain ainakin minä mahdollisuuden tavata luonnonsuojelijoita vihreiden järjestämässä keskustelutilaisuudessa ennen meidän virallisen vierailun alkamista.

1452160.jpg

Tämä kuva on tuulivoimatehdas Winwindin tehtaalta. Valitettavasti emme saaneet paljonkaan tietoa tuulivoiman tilanteesta, sillä täälläkin pääasiassa oli Kollaja-hankkeen lobbaus. Olisin mielelläni kuullut niistä asioista, joita saman päivän Kauppalehdessä oli Winwindin toimitusjohtajan haastattelussa. Siinä hän kertoi suomalaisen tuulivoimateollisuuden odottavan hallitukselta tukijärjestelmää, joka kannustaisi rakentamaan suuria tuulivoimapuistoja. Nykyinen 4,5 miljoonan euron vuotuinen investointitukikatto ei mahdollista suurempien kokonaisuuksien toteuttamista ja johtaa ripottelemaan yksittäisiä voimaloita sinne tänne. Winwindin toimitusjohtaja Veli-Matti Jääskeläinen totesi tässä haastattelussa, että suuret tuulivoimapuistot laskevat tuulisähkön hintaa. Hän totesi, että yhtiöllä on ollut kova työ avata vientimarkkinoita, koska Suomessa tuulivoiman tietotaito on kapeaa.

Meillä sähköstä vain 0,2 prosenttia tehdään tuulivoimalla. Kuitenkin yhtiö työllistää jo 200 ihmistä Suomessa. Yhtiön liikevaihto tulee luultavasti tänä vuonna kaksinkertaistumaan 100 miljoonaan euron tasolle. Ongelmista huolimatta Suomessa on komponenttivalmistuksessa merkittävää osaamista, jota edustavat esimerkiksi ABB, Moventas ja Switch. Winwindin tuulivoimaloista 70 % menee vientiin tärkeimpinä vientimaina Viro, Ruotsi ja Tanska. Winwind on siirtynyt parin vuoden aikana 90 %isesti intialaisomistukseen. Olisin mielelläni kysellyt tulevaisuudennäkymistä tässä yhtiössä, mutta infotilaisuudessa meille kerrottiin vain, kuinka hyvä hanke Kollaja on vaikkapa kaloille... Itse tehdashallissa saimme lyhyesti jutella jonkun miehen kanssa, mutta kunnon tuulivoima-infoa emme saaneet suureksi harmikseni.

1452176.jpg
Tämä kuva on Oulun läänin v ihreän piirijärjestön keskustelutilaisuudesta Oulun Coffee House-kahvilassa. Puhuin tilaisuudessa uusiutuvasta energiasta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.Alla tiedotteeni tilaisuudesta.

TIEDOTE 8.4.2008

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Janina Andersson Oulussa:
SUOMEN HOUKUTELTAVA LISÄÄ INVESTOINTEJA TUULIVOIMAAN JA BIOENERGIAAN
- Kollajaa kaivetaan haudasta turhaan

"Suomen on panostettava tulevaisuuden energiamuotoihin tuulivoimaan ja bioenergiaan. Puheet ydinvoiman ja vesivoiman lisärakentamisesta ovat menneisyyden kaikuja", sanoo Andersson Oulun läänin Vihreän Piirijärjestön järjestämässä keskustelutilaisuudessa tiistaina 8.4.2008.

Vihreät sanovat vesivoiman ja ydinvoiman lisärakentamisen sijaan kyllä muun muassa energiatehokkuudelle, metsä- ja peltobioenergialle, tuulivoimalle ja lämpöpumpuille. Vihreiden energiapaketissa EU:n Suomelle asettama 9,5 prosentin eli noin 30 terawattitunnin uusiutuvien käytön lisäys toteutettaisiin seuraavasti: reilu 60 prosenttia katettaisiin metsä- ja peltobioenergialla ja vajaa 40 prosenttia tuulivoimalla ja lämpöpumpuilla.

Ernst&Young on tutkinut eri maiden houkuttavuutta uusiutuvien investoinneille. Tutkimuksen mukaan Suomi on kolmanneksi vähiten houkutteleva maa uusiutuvan energian investoinneille ja kaikkein vähiten houkutteleva maa investoinneille tuulivoimaan. Euroopan komission mukaan tuulivoiman ja biokaasun alhainen tuki Suomessa estää niiden merkittävän kasvun. "Suomen on alettava houkutella investointeja tuulivoimaan ja bioenergiaan. Tätä varten tarvitaan esimerkiksi syöttötariffeja", painottaa Andersson.

Jos esimerkiksi Suomessa käytettäisiin omakotitalojen lämmityksessä lämpöpumppuja yhtä innokkaasti kuin Ruotsissa, niin säästäisimme kutakuinkin yhden ydinvoimalan vuosituotannon verran sähköä. Myös tuulivoima on tällä hetkellä lähes käyttämätön voimavara. Tuulivoimalla on arveltu voitavan kattaa jopa neljännes Suomen uusiutuvan energian tavoitteesta. Esimerkiksi tuulivoimalla olisi myös suuri työllistämispotentiaali. Tuulivoiman maailmanmarkkinat ovat jo vuosia kasvaneet 20-30 prosentin vuosivauhtia. Suomi on jo nyt merkittävä tuulivoiman komponenttivalmistaja. Tällä hetkellä suuri osa tuulivoimateknologiasta menee vientiin, vaikka kotimaassakin olisi potentiaalista kysyntää.

Anderssonin mielestä Kollajan allasta kaivetaan haudasta turhaan. Alue on suojeltu koskiensuojelulailla jo 20 vuotta sitten. Pohjolan Voima Oy on aloittanut Kollajan altaan rakentamisesta ympäristövaikutusten arvioinnin. "Kollajan merkitys energiantuotannossa olisi niin marginaalinen, että olisi järjetöntä tuhota ainutlaatuisia luontoarvoja sen takia. Kollajan rakentamisella tehtäisiin lisäksi tyhjäksi suuret investoinnit alueen virkistys- ja matkailukäyttöön. Myöskään hallitusohjelma ei avaa mahdollisuutta Kollajan ja Vuotoksen altaiden rakentamiseen tällä vaalikaudella", toteaa Andersson.

Vesivoiman lisärakentamista on perusteltu myös tuulivoiman säätövoiman tarpeella. Tuulivoiman osuus Suomen energiantuotannosta on tällä hetkellä 0,2 %, ja säätövoiman lisätarvetta alkaa tulla vasta, kun tuulivoiman osuus on yli 10 % Suomen energiantuotannosta. Vihreät ovat kuitenkin valmiita lisäämään myös vesivoimaa tehostamalla jo olemassa olevia voimaloita. Mikään ei takaisi Kollajan tuovan myöskään erityisesti työpaikkoja. EU:n sisämarkkinoilla toimittaessa urakat saattaisivat mennä ulkomaisille toimijoille.

Andersson on Oulun seudulla talousvaliokunnan matkalla, johon kuuluu mm. tutustuminen Kollajan alueeseen. Andersson puhuu uusiutuvasta energiasta Oulun läänin Vihreän Piirijärjestön järjestämässä keskustelutilaisuudessa tiistaina 8.4.2008 klo 17.30 alkaen Coffee House -kahvilassa.