Jätin eilen kysymyksen koskien sitä, miten valvotaan Kimberleyn prosessin toteutumista Suomessa niin, että kauppaa ei käydä konfliktitimanteilla. Alla kysymys kokonaisuudessaan:

KIRJALLINEN KYSYMYS
Kimberleyn prosessin valvonta Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Kimberleyn prosessi (engl. Kimberley Process Certification Scheme) on tiettyjen maiden välinen timanttien sertifiointisopimus, joka pyrkii estämään kaupan konfliktitimanteilla eli ns. veritimanteilla. Konfliktitimanteilla tarkoitetaan lähinnä Afrikan konfliktialueilta laittomasti hankittuja ja vientiin meneviä timantteja, joiden kaupalla rahoitetaan aseellisia ryhmittymiä. Näillä konfliktitimanteilla on rahoitettu sisällissotia lähinnä Afrikan maissa, esimerkiksi Angolassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Norsunluurannikolla ja Sierra Leonessa. Näissä sodissa on kuollut yhteensä noin 4 miljoonaa ihmistä.

Kimberleyn prosessi otettiin käyttöön vuonna 2003 ja siihen kuuluu 71 maata. EU on Kimberleyn prosessin jäsen kollektiivina ja Suomi siten välillisesti EU:n kautta. Suomi on EU:n sisällä erityistapaus, sillä Suomi on EU:n ainoa valtio, jolla on myös omaa timanttituotantoa. 99,8 prosenttia maailman timanteista tuotetaan Kimberleyn sertifiointiprosessiin osallistuvien maiden alueilta. On arvioitu, että vuonna 1990 konfliktitimanttien osuus timanttikaupasta oli noin 15 %. Vuonna 2004, Kimberleyn prosessin astuttua voimaan, luvun arvellaan laskeneen noin 1 %:iin. Arvioidaan, että konfliktitimanttien kauppa ei ole tyrehtynyt kokonaan vieläkään.

Sopimukseen osallistuvien maiden tulee taata, että niiden vientiin lähtevät raakatimantit eivät sisällä konfliktitimantteja. Tarkoitus on sertifoida raakatimantit siten, että vain alkuperältään laillisilla timanteilla tehdään kauppaa. Kunkin raakatimanttierän on kuljettava maan rajojen yli sinetöidyssä säiliössä, joka sisältää vientimaan hallituksen validioiman Kimberleyn prosessin sertifikaatin. Sopimuksen mukaan timantteja saa viedä ja tuoda vain muiden Kimberleyn prosessiin osallistuvien maiden välillä ja ainoastaan prosessin mukaisesti sertifioituja timantteja saa viedä ja tuoda.

Kimberleyn prosessi ei koske ainoastaan raakatimanttien vientiä, vaan prosessin tulee näkyä kaikessa timanttiteollisuudessa, koko myyntiketjussa timanttikaivoksista timanttikoruja myyviin vähittäiskauppiaisiin asti. Erityisen merkityksellisessä asemassa ovat kuitenkin hiottujen timanttien kauppiaat ja korujen valmistajat sekä timanttikoruja myyvät vähittäiskauppiaat. Timantit.com-sivuston mukaan näitä koskevat seuraavat ohjeistukset:

"Hiottujen timanttien kauppiaat ja korujen valmistajat

Kaikkien hiottujen timanttien myyntiin liittyvä dokumentaatio on vapaaehtoista, mutta suotavaa. Tältä ryhmältä odotetaan vastaanotettujen ja luovutettujen sertifikaattien säilyttämistä vähintään viiden vuoden ajan kaupantekopäivästä. Riippumattoman tarkastajan tulisi vähintään kerran vuodessa todeta, että sertifikaatteja on säilötty asianmukaisesti. Hiottujen kivien tuonnille tai viennille ei tarvitse hankkia Kimberley Process Certificate:a, mutta kaikkiin myyntiasiakirjoihin tulisi sisällyttää lause:

"The diamonds herein invoiced have been purchased from legitimate sources not involved in funding conflict and in compliance with United Nations resolutions. The seller hereby guarantees that these diamonds are conflict free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of these diamonds."

Timanttikoruja myyvät vähittäiskauppiaat

Hiottujen timanttien vähittäiskauppiaiden vapaaehtoisella toiminnalla on tärkeä rooli järjestelmän toiminnan kannalta. Vähittäiskauppiailta edellytetään, että he vaativat toimittajiltaan yllämainittua takuulauseketta kirjallisena jokaisessa kuitissa. Vapaaehtoiseen, mutta toivottuun toimintatapaan kuuluu myös se, että näitä kuitteja säilytetään vähintään viisi vuotta, ja että kuluttaja saa kuittiin samaisen takuulausekkeen pyydettäessä."

Valtion tulisi valvoa, että kaikki timanttikaupan osapuolet Suomessa ovat tietoisia ohjeistuksista ja noudattavat näitä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Toteutuvatko Kimberleyn prosessin edellytykset Suomessa ja miten valvotaan, että Suomeen ei tuoda konfliktitimantteja?

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Janina Andersson /vihr