Takana on ensimmäinen päivä kansainvälisessä konferenssissa Istanbulissa 12.-13. marraskuuta. Neljän tunnin yöunen jälkeen aloin tutustumaan muihin osallistujiin High Level Forum on Population and Development -kansainvälisessä konferenssissa. Kairon kokouksesta on nyt kulunut 15 vuotta, ja on aika käydä läpi, onko saavutettu edistystä äititerveydessä, nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveydessä, ehkäisyssä, HIV/AIDS tilanteessa, sukupuoleen perustuvassa väkivallassa y.m. Tässä poimintoja puheenvuoroista.

Purnima Mane, UNFPA:n Intiasta kotoisin oleva varajohtaja alusti näin:

Pari viikkoa sitten Addis Ababassa oli tästä aiheesta kokous, ja lisäksi niin Bangkokissa, Mexikossa, Berliinissä kuin YK:n New Yorkin päämajassakin on kokoonnuttu löytämään lisää keinoja edistystä varten. Nyt keskitymme Itä-Euroopan ja Aasian tilanteeseen. Tällä alueella aborttiluvut ovat maailman korkeimpia siksi, ettei ehkäisyä ole kunnolla saatavana. HIV:in  kanssa on edelleen ongelmia ja eräillä alueilla syntyvyys on niin alhaista, että väestön keski-ikä nousee korkealle. Suunnitelmien mukainen tavoite, että vuonna 2015 kaikilla olisi mahdollisuus kunnolliseen ehkäisyyn, ei näytä toteutuvan. Pohjoismaat ovat hyvä esimerkki siitä, miten hyvällä seksuaaliterveyshuollolla lasten syntyvyys on nyt lisääntymässä. Jokaisen raskauden tulisi olla toivottu, jokaisen synnytyksen turvallinen, yhdelläkään, varsinkaan, nuorella ihmisellä ei tulisi olla HIV/AIDS:ia ja kaikkia nuoria naisia tulisi kohdella arvokkaasti ja kunnioituksella. 15 vuodessa on todella lisääntynyt ihmisten aktiivisuus seksuaaliterveysasioissa. Nyt tästä aiheesta puhuu paljon useampi ihminen kuin Kairon kokouksen aikana.

Elena Dmitrieva, IPPF European Networkin presidentti:

Meidän pitää olla herkkiä eri maiden kulttuureille edistässämme näitä tavoitteitamme. Tässä konferenssissa on mukana paljon nuoria ihmisiä, joilta toivomme paljon.

George Tsereteli, EPF president, Georgian parlamentin varapuhemies:

Parlamentaarikkoina meillä on vastuu edistää rahoitusta ja lainsäädäntöä seksuaaliterveyden edistämiseksi. Hän toi esiin Addis Ababassa otettuja kantoja, joissa ei hyväksytä sukupuolisyrjintää ja vaaditaan seksuaaliterveyden mahdollisuutta kaikille.

H.E. Cevdet Yilmaz, Minister of State of Turkey:

1994 Kairossa tehtiin kehys, jossa yksilön oikeudet laitettiin keskiöön, oikeus koulutukseen ja terveydenhuoltoon, joilla saavutamme toivotun kehityksen. Hän toi esiin kaikki tärkeät tavoitteet ja lisäsi niihin vielä nuorten voimaannuttamisen. Turkin budjetissa on nyt kasvatettu sosiaalipuolta, kun sitä viime vuonna vähennettiin. Hyvinvointi tulee jakaa tasaisesti kaikille, kun Turkun talous kasvaa.
Lapsi- ja äitikuolleisuudessa Turkki on saavuttanut kansainvälisiä tavoitteitaan, mutta jatkaa vielä näiden lukujen parantamista. Alueiden eri tasoinen kehitys johtaa muuttoliikkeisiin, jotka aiheuttuvat rajojen ylittäviä ongelmia. Turkin kokemus voi olla hyvä esimerkki kehitysmaille niiden kehittyessä. Turkki on saanut apua avunantomailta, mutta antaa myös itse tukea muille.

Elena Poptodorova, suurlähettiläs ja Bulgarian perhesuunnittelujärjestön johtaja:

Kairossa sanottiin ensimmäistä kertaa lisääntymisterveyden ongelmat nimellä, ja siitä alkoi tämän alueen modernisoiminen. Nyt meillä on enää viisi vuotta aikaa jäljellä saavuttaa tavoitteemme. Kairossa nostettiin esiin naiset ja nuoret. Siksi on myös todella hyvä, että täällä annetaan nuorille tilaa tuoda esiin ajatuksiaan.

Itse satuin juuri aamiaisella samaan pöytään nuorten aktiivien kanssa, ja he valittivat sitä, että juuri kun nuori on oppinut tehokkaaksi vaikuttajaksi, hän täyttää 25-vuotta, ja siirtyy muihin tehtäviin. Tässähän se juttu onkin, ettemme ole ikuisesti nuoria ja sisällä nuorten maailmassa, vaikka vanhenemista ei huomaakaan itse ;o).

Gunta Lazdame, WHO:

Hän oli aikoinaan Latvian delegaatiossa Kairossa, ja sanoi, että nämä 15 vuotta ovat merkinneet todella paljon pienelle maalle ja hänelle. Latviassa on ollut vähintään 12 terveysministeriä tänä aikana ja muutos on ollut Neuvostoliiton sairaiden hoidosta julkiseen terveydenhuoltoon. "Reproductive health" -termi oli keksitty WHO:ssa jo ennen Kairon kokousta, mutta vasta sen jälkeen tämä termi tarttui julkisiin puheisiin. Valinnan mahdollisuus nousi esiin.

Oznur Calik, Turkin eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän puheenjohtaja:

Nuorten naisten ei pidä joutua keskeyttämään koulutustaan epätoivotun raskauden takia, ja joutua sitä kauttaan köyhyyteen. Äitien pitää voida itse määritellä, milloin on sopiva aika tulla uudestaan raskaaksi, jotta heidän oma terveytensä ja tulevan lapsen terveys turvataan. Raskauden keskeyttämistä pidetään monessa Itä-ja Keski-Euroopan maassa lähes ehkäisynä. Tämä on epäterveellistä myös naisille, vaikka se tehtäisiinkin lääketieteellisesti hyvin. Nuorille suunnattua informaatiota heidän oikeuksistaan on lisätty. Armeijan kanssa tehdään yhteistyötä, jolla on jo valistettu 3 miljoonaa nuorta miestä lisääntymisterveyden alueella, jotta riskikäyttäytymistä voitaisiin ehkäistä. On perustettu nuorille suunnattuja keskuksia, joissa lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät ym. neuvovat nuoria. Naisten voimaannuttaminen on tärkeää. Nuorten naisten kouluttaminen on erittäin tärkeää ja heidän pitäminen kouluissa on painopistealue.

Äititerveys on nostettu tärkeäksi painopistealueeksi Turkissa. Turkissa lapsi- ja äititerveyteen on suunnattu vuonna 2009 kaksi miljardia euroa, mikä on suuri kasvu aikaisempaan. Reilut 3 miljoonaa naista oli vuonna  2002 äititerveyshuollon piirissä, kun vuonna 2008 määrä oli jo tuplattu yli 6 miljoonaan naiseen. Tämä apu on vapaaehtoinen ja ilmainen. Turkissa taistellaan kovasti myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Eduskunnassa on perustettu työryhmä estämään kunniamurhia.

Marianne Haselgrave:

Lainsäädäntöä on parannettava ja implementoitava, jotta naisten maailma olisi turvallinen ja tasa-arvoinen. Nyt naisia työnnetään taas koteihin työllisyyden huonontuessa. Hiljaisuus sukupuoleen perustuvan väkivallan ympärillä on pelottava. Miesten mukaantulo on tärkeää ongelmien poistamisessa.

Neil Datta, EPF:

Hän on vanha tuttuni eri seksuaaliterveyteen liittyvistä tehtävistäni aikaisemmin. Hän kertoi, että julkinen kehitysapu (ns. ODA-rahoitus) on kasvussa, ja EU-maat ovat tässä olleet avaintekijöitä. 15 vanhinta EU-maata ovat maailman suurimmat lahjoittajat. Turkki on suurin kasvava lahjoittaja. Kehumislistalla olivat myös muut pohjoismaat paitsi Suomi :(. Me olimme kakkosluokassa väkimäärään suhteutetun kehitysavun määrässä.

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta keskusteltaessa kerroin lähestymiskiellosta ja Suomen tulevasta lainsäädännöstä, jolla lähisuhdeväkivallan uhrin ei enää tarvitse nostaa syytettä, vaan yhteiskunta hoitaa tämän, sillä  tulevaisuudessa poliisin oletus on, ettei väkivalta ole tapahtunut ensimmäisen kerran poliisin tullessa paikalle. Eli lähisuhdeväkivalta ei sitten olisi enää asianomistajarikos.

Lopuksi osallistuin nuorten järjestämään keskusteluun, sillä pidin tärkeänä tukea heidän aloitteellisuuttaan. Alustajina toimivat 23-vuotias Daniel Kalajdzeski Makedoniasta, 25-vuotias Fatma Hacioglu Turkista, 24-vuotias Ivica Cekovski Makedoniasta (tuleva lääkäri, joka haaveilee AIDS:in pysäyttävän lääkkeen keksimisestä), 1988 syntynyt Davron Mirsagatov Usbekistanista. Lisäksi oli Latviasta nuori nainen, jonka nimeä en valitettavasti saanut, ja muita iloisia nuoria eri puolilta Itä-Eurooppaa ja Aasiaa.

Y-peer on UNFPAN tukema koulutus nuorille, joka tavoittaa jo yli miljoona nuorta kuudessa eri maanosassa. Ensimmäiset ryhmät perustettiin Itä-Euroopassa 10 vuotta sitten. Nuoret kouluttavat toisiaan ja verkostuvat ympäri maailmaa. He pyrkivät mahdollistamaan seksuaalisuudesta keskustelun rohkaisevassa ja turvallisessa ympäristössä. Vastuun jakamista, steretyyppien poistamista, miesten aktivointia, nuorten naisten voimaannuttamista... He pyrkivät auttamaan näin erityisen haavoittuvia nuoria, jotka ovat matkalla huumeisiin ja/tai seksityöntekijöiksi. Terveyspalvelut ja neuvonta kuuluu myös toimintaan. Opettajia opetetaan puhumaan seksistä nuorille. Kun rahoittajat suosivat HIV/AIDS-rahoitusta, niin linkkiä perhesuunnitteluun tulisi vahvistaa. Miten nuori voisi suojautua HIV:lta, ellei hän ymmärrä oman vartalonsa toimintaa? He olivat tehneet nettikyselyn, johon tuli vastauksia 42:sta eri maasta. Monessa maassa alle 18-vuotias ei saa ehkäisypalvelua ilman vanhempien läsnäoloa. Seksuaaliterveysopetus on pitkälle kansalaisjärjestövetoista, mikä tekee siitä haavoittuvaa.

Keskustelu oli todella innostunutta nuorten alustusten jälkeen ja minun piti oikein jarrutella, kun innostuin pyytämään niin monta puheenvuoroa ;o).