Puheenjohtajamme Tarja Cronbergin mielestä kuluneen viikon ydinvoimavyörytys on seurausta hallituksen epäonnistuneesta ilmastopolitiikasta.

Hallituksen kehno ilmastopolitiikka on saanut monet uskomaan, ettemme selviä ilmastotalkoista ilman ydinvoiman lisärakentamista. Olemme juuri hukanneet arvokkaat neljä vuotta. Se on surullista, mutta tarkoittaa toisaalta sitä, että seuraavalla hallituksella on koko keinovalikoima vielä käyttämättä. Emme vielä ole nähneet mitään siitä, mitä kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla voidaan saavuttaa.

Keskustan kääntyminen ydinvoiman kannattajaksi kertoo siitä, että se on menettänyt luottamuksen omaan politiikkaansa. Keskustassa on perinteisesti pelätty ydinvoiman vievän tilaa bioenergian kehittämiseltä. Nyt lanseerattu ajatus, että ydinvoima korvaakin likaista tuontienergiaa eikä kotimaista bioenergiaa, on tuulesta temmattu.

Avoimilla sähkömarkkinoilla edulliseksi tehty ydinvoima syrjäyttää sen energiamuodon, jonka tuotantokustannukset ovat korkeimmat. Tässä päivässä se on tarkoittanut uusiutuvia energiamuotoja kuten tuulivoimaa ja bioenergiaa.

Kotimaista bioenergiaa ei edistetä rakentamalla lisäydinvoimaa vaan parantamalla uusiutuvien kilpailuasemaa ns. syöttötariffeilla. Cronberg kehottaa keskustaa arvioimaan päätöstään uudestaan ja katsomaan, mitä Ruotsissa tapahtuu: Siellä on tehty poliittinen päätös, ettei ydinvoimaa enää rakenneta lisää. Lisäksi bioenergiaa tuetaan vihreillä sertifikaateilla.

Ruotsissa Fortum investoi bioenergiaan. Suomessa tilanne on päinvastainen ja täällä Fortum ei investoi bioenergiaan, koska se odottaa ydinvoiman lisärakentamista. Eikö tämä ole paljonpuhuva esimerkki siitä, miten sähkömarkkinat kurjimmillaan toimivat?