Vietin viime viikonlopun Vihreiden puoluekokouksessa Mikkelissä. Varsinaisella asialistalla oli lakisääteisten pykälien lisäksi erilaisia aloitteita ja ikääntymispoliittisen ohjelman hyväksyminen - sekä paljon poliittista puhetta ja mukavaa yhteishenkeä :o). Puoluekokouksen parasta antia on eri puolilta maata yhteen kokoontuneiden vihreiden esiin nostamat ajankohtaiset kysymykset. Näin saa hyvin kuvan siitä, mikä jäseniä parhaillaan eniten mietityttää.

Tällä kertaa keskusteluissa nousi eniten kolme teemaa. Ensinnäkin puhuttiin paljon yliopistouudistuksesta, johon liittyvän opposition välikysymyksen käsittely aloitettiin eduskunnassa tänään. Toinen iso teema oli ympäristökysymykset, joissa puhuttiin erityisesti IdeaPark-suunnitelmasta, josta Oras Tynkkynen käytti osuvaa nimitystä "Bad IdeaPark". Toinen keskeinen ympäristöteema oli huoli Pallaksen suojelusta. Kolmanneksi puhuttiin paljon vaalirahoitusjärjestelmästä.

Vihreiden keskuudessa vaalirahoituskysymykset ovat puhuttaneet jo pitkään. Meidän mielestä raja rahoittajan nimen ilmoittamiseksi on liian korkea, ja siksi meidän omissa ehdokassopimuksissa on jo pitkään sitouduttu noudattamaan lakisääteistä rajaa alempaa ilmoitusvelvollisuuden rajaa. Lakisääteinen raja on eduskuntavaaleissa 1 700 euroa, kun vihreiden ehdokkaiden ilmoitusraja on 1 000 euroa. On äänestäjien kannalta aivan välttämätöntä, että edustajien sidonnaisuudet ovat selvillä henkilöä luottamustoimeen valittaessa. Siksi suunnan pitäisi olla kohti rajojen laskemista, eikä niiden nostamista, kuten esimerkiksi ministeri Paula Lehtomäki (kesk.) viime viikolla ehdotti. Lehtomäki ehdotti, että julkistaa tarvitsisi vain yli 10 000 euron vaalituet, mikä olisi aivan valtaisa summa. Vertailun vuoksi koko oma vaalibudjettini oli alle 15 000 euroa.

Ilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea ehdokkaiden lisäksi myös puolueita. Puolueet laittavat vuosi toisensa jälkeen enemmän rahaa vaali-ilmoitteluun, mutta näiden rahojen taustoja ei tiedetä. Siksi Vihreät halusi näyttää esimerkkiä tässä asiassa, ja puolueemme julkisti puoluekokouksessa viime vuoden tilinpäätöksen yhteydessä myös rahoittajatahomme. Nimeltä mainittiin kaikki yli 1 000 euron rahoituslähteet. Lähes koko rahoituksemme tulee valtion puoluetuen muodossa, mutta saimme viime vuonna myös vaalitukea muutamilta yksityishenkilöiltä. Niin paljon kuin puoluetukea parjataankin, niin valtion puoluetuen tarkoitus on parantaa puolueiden riippumattomuutta vähentämällä ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.

Kokouksessa kävi myös mielenkiintoinen vierailijaryhmä. Olin nimittäin viime marraskuussa Tansaniassa Demon järjestämällä matkalla, jonka tarkoitus oli voimistaa paikallisia naispoliitikkoja. Osana tätä ohjelmaa ryhmä näitä tansanialaisnaisia vieraili nyt puoluekokouksessamme tapaamassa puolueemme puheenjohtaja Tarja Cronbergiä sekä muita poliitikkojamme. He puhuivat myös koko puoluekokouksellemme. Kirjoitin tapaamisestamme Tansaniassa blogissani aiemmin, ja kirjoituksessani mainitsemani Regia oli nyt mukana myös Suomessa. Lisäksi sain heidän mukanaan koskettavan kirjeen Dhalialta, jonka mainitsin aiemmassa kirjoituksessani, koska hän teki minuun vaikutuksen vahvuudellaan.