Lainaan ohessa IVT Lämpöpumput Oy:n toimitusjohtajan ja Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry:n SULPUn toisen varapuheenjohtajan Jussi Hirvosen mainiota mielipidekirjoitusta hieman lyhennettynä. Tässä näkyy mielestäni hyvin se, miten "uusi teknologia" ei aina ole välttämättä kovin uutta, vaan vanhoja keksintöjä soveltamalla voidaan hyvinkin tehdä merkittäviä ja ympäristöystävällisiä innovaatioita!

Ranskalainen Sadi Carnot (1796-1832) kehitti teorian, jonka mukaan lämpötilaerojen läsnä ollessa lämpöä voidaan muuttaa työksi. Carnot'n prosessi toimii myös toiseen suuntaan. Ulkopuolisen työn avulla siirretään energiaa alemmasta lämpötilasta ylempään. Termodynamiikan 2. pääsääntö, Carnot'n kone ja lämpöpumppu oli näin keksitty.

Ihmiskunnan asumis- ja elämisviihtyvyyden kannalta maapallomme suurin ongelma on jäähdytys, koska valtaosa väestöstä on hakeutunut asumaan päiväntasaajan tuntumaan. Carnot'n koneeseen pohjautuvat jäähdytyslaitteet ovat tarjonneet jo toista vuosisataa helpotusta niin asuntojen, tilojen, kulkuneuvojen kuin elintarvikkeidenkin jäähdytykseen - ihan Carnot'n mukaan, ulkopuolisen työn avulla, valitettavasti energian käyttöä lisäten.

Siirryttäessä päiväntasaajalta pohjoiseen, energiaa tarvitaan enenevässä määrin lämmittämiseen. Vasta viime vuosina olemme huomanneet, että maapallon ilmasto on muuttunut ja lämpenemässä hiilidioksidipäästöjen vuoksi. Puolenkymmentä sukupolvea on poltellut savuna ilmaan miljoonien vuosien aikana maan uumenien paineessa syntyneet fossiiliset polttoaineet, öljyn, kaasun ja hiilen. Ja kas kummaa, koko pallomme on alkanut lämmetä. Tulemme saamaan tästä "urotyöstä" erityismaininnan, kun lastenlapsemme kirjoittavat seuraavaa lukua pallomme historiaan.

Carnot'n koneen sovellus, lämpöpumppu, on laite, jolla ulkopuolisen työn avulla siirretään energiaa alemmasta lämpötilasta ylempään. Taloa ympäröivältä tontilta, ulkoilmasta, poistoilmasta löytyy energiaa, joka voidaan käyttää Pohjolan talvessa lämmittämiseen - ja Carnot'n mukaan, kaksi kolmasosaa on CO2-päästötöntä,  uusiutuvaa energiaa ympäristöstä ja yksi kolmasosa ulkopuolista energiaa koneen käyttövoimaksi.

Carnot'n kone on tylsää tekniikkaa, kaappi, jossa on kompressori, pari lämmönvaihdinta sekä putkia ja muutamia venttiilejä. Mutta sen hiljaisessa äänestä on kuultavissa viesti: "Säästän ympäristöä".