Idag hade vi sista plenum före sommarpausen. Som vanligt är alla ovanligt trötta och lätt irriterade och alla tvistefrågor har alltid lämnats till sist. Samlingspartiets ledamöter t.o.m. påstod att finansminister Katainen skulle ha erbjudit justitieminister Brax mera pengar till fängelserna, men att hon skulle ha tackat nej. Det här är alltså en anka som ändå levde länge i offentligheten.

Diskussionen om man skall sitta i fängelse om man inte kan betala sin ordningsbot (rikesakko) kom att se ut som om det skulle ha handlat om böter. Alla litet också allvarligare brott som görs följs ju minst av böter, medan ordningsbot är en följd av mycket mindre brott.

I ekonomiutskottet gjorde vi igen flera betänkande och utlåtande än något annat utskott. De senaste diskussionerna i utskottet har handlat om en eventuell ekonomsik kris och vad man bör göra med bankerna om de igen börjar braka. Hur ska staten kunna ta vara på deras pengar som är placerade på konton och låta aktieägarna stå för smällen? Vi ska fortsätta kring detta tema på hösten då vi också kommer att jobba mycket med regerimgen klimat- och energipolitiskastrategi.

Jag hade nyligen en mycket intressant energidiskussion med  representanter från  Indiens utrikeshandelsministerie då deras minister var här på besök. Indien satsar ju stort på t.ex vindkraft och ett ganska nytt indiskt bolag köpte ju upp t.ex. WinWinD från Finland. Jag förutspådde, att snart köper de upp också den vågkraftenergi uppfinning som utvecklas just nu.

Den kanske mest inspirerande diskussionen på senaste tid var ändå på Publicistförbundets och Hangösommarunis publiceringsetiska seminarium den 14.6. på pensionat Tellina. Jag blev riktigt förvånad över att det kan vara så uppfriskande att diskutera politikens trender och förändringar med forskare och mediaprofs.

Nu har jag bara ett möte kvar ikväll om förnyelsebar energi och sen tänker jag inte tänka på politik på ett bra tag. Nu är det familjen och fotbollen som gäller :o)