YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Srgjan Kerim on parhaillaan vierailulla Suomessa ja meillä oli tänään mielenkiintoinen keskustelu hänen kanssaan. Hän on tehnyt pitkän uran diplomaattina, ministerinä, professorina ja liikemiehenä. Kerimillä ei ole tällä hetkellä muodollista päivänpoliittista asemaa Makedoniassa. Eräissä tiedotusvälineissä häntä on kuitenkin pidetty mahdollisena 'mustana hevosena' Makedonian vuoden 2009 presidentinvaaleissa.

Srgjan Kerimin on valinnut 62. istunnon teemaksi ilmastonmuutoksen. Hän kertoi, ettei lainkaan ollut helppoa viedä läpi tämä tavoite. Hänen piti todistaa, ettei hän halunnut ainoastaan ympäristönäkökulmaa vaan kestävän kehityksen laajemman näkökulman.   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Kerimin tavoitteena on ollut vahvemman YK:n aikaansaaminen muuttuvan maailman tarpeisiin. YK:n on oltava keskiössä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Nyt on pakko saada kaikki välittämään ja toimimaan. Muutos on tapahtumassa ja sitä pitää voimistaa ja vauhdittaa. YK on foorumi, jossa kaikki maailman johtajat voivat kohdata ja löytää yhteisen tahtotilan.

Jos YK ei puutu ilmastonmuutokseen heti, niin jotkut YK:n jäsenvaltiot pyyhkiytyvät kohta kokonaan kartalta. Yli 40 pienen saarivaltion uhattu asema ilmaston lämmetessä on vakava kysymys, joka edellyttää Kerimin mukaan uudenlaista solidaarisuutta. Ilmastonmuutos oli myös viime syyskuun yleiskeskustelun keskeisin aihe, jossa poliittisena viestinä oli ryhtyminen toimintaan keskustelun sijasta.

Kerim sanoi, että jotta esimerkiksi Intia täysillä satsaisi ilmastonmuutoksen torjuntaan, niin heidän on voitava luottaa siihen että me emme itsekkäästi vaan halua estää heitä kehittymästä samalla tasolle, jossa me jo olemme. Meidän täytyy todistaa olevamme tosissamme omassa taistelussamme ja muistaa että olemme taloudellisesti jo niin paljon edellä, että meidän myös täytyy tehdä paljon enemmän ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. 

 

Ilastonmuutos on siis tärkein prioriteetti, jonka lisäksi esillä ovat kehitysrahoitus, terrorismin vastainen strategia, vuosituhattavoitteet sekä YKn reformin edistäminen. Kerim sanoi, että laiton ihmiskauppa ja turvallisuus ovat ennen olleet tabuja, mutta hän on kuitenkin nostanut ne agendalle. Esillä on myös HIV/AIDS teema, mikä sai Hilkka Vuorenmaa Väestöliitosta toteamaan, että tässä kohtaa olisi hyvä järjestää pyöreän pöydän keskustelu seksuaaliterveydestä. Tähän lisäsin, että tässä olisi vielä yksi tabu aihe, jota Kerim voisi nostaa esiin.

Käytännössä esillä on siis joka kuukausi jokin tärkeä teema. Kerimin mielestä YK on kuin osakeyhtiö, jossa valtiot ovat osakkeenomistajia ja pääsihteeri on toimitusjohtaja. On valtioiden eikä virkamieskoneiston tehtävä nostaa esiin tärkeitä aiheita, joihin halutaan puuttua. Valtioita pitää osallistuttaa ja pitää aktiivisina, jotta YK:n yleiskokous on niin merkittävä ja tärkeä kuin sen kuuluu olla.

Periaatteessa YK:lla on hyvät mahdollisuudet aikaansaada konsensusta tiivistyvästä yhteistyöstä ja tehokkaasta multilateralismista saattamalla yhteen jäsenvaltioiden, yksityissektorin ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Puheenjohtaja Kerimin yhtenä tavoitteena on ollut jatkaa yleiskokouksen roolin vahvistamista tehostamalla yleiskokouksen työmenetelmiä ja fokusoimalla yleiskokouksen agendaa. Yleiskokous voi näyttää tärkeän asemansa puuttumalla myös vaikeisiin aiheisiin. Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli kokouksessa.