Meidän perustulomallista on niin paljon vääriä väittämiä liikkeellä että kannattaa ihan itse tutustua ehdotukseemme, jos on kiinnostunut ;o)

Vihreiden perustulomalli ja faktaosuus "Vihreiden perustulomalli" internetissä: http://www.vihreat.fi/fi/node/1417

Vihreiden valtuuskunta hyväksyi tänään kokouksessaan Helsingissä puolueelle Vihreän perustulomallin. Perustulomallia esitetään ratkaisuksi sosiaaliturvan ja työelämän ongelmiin. Haluamme korostaa, että perustulo toteuttaa nykyistä paremmin perustuslain takaaman kansalaisoikeuden mahdollisuudesta työhön ja oikeudesta toimeentuloon.

Perustulo on meidän pitkän tähtäimen tavoite. Seuraavalla hallituskaudella on aloitettava työ nykyisten epäkohtien korjaamiseksi perustamalla parlamentaarinen komitea, jonka tehtävänä on suunnitella sosiaaliturvan ja verotuksen kokonais-uudistus. Uudistuksen tavoitteena tulee olla työnteon kannattavuuden parantaminen ja perusturvan vahvistaminen. Osana uudistusta on selvitettävä perustulon toteuttaminen. Perustuloa on kokeiltava myös käytännössä järjestämällä alueellisia tai tietyn väestöryhmän asemaa parantavia perustulokokeiluja.

Pitkän tähtäimen suunnittelu ei saa kuitenkaan estää pahimpien ongelmien pikaista korjaamista. Askeleena kohti perustuloa esitämme alle 1 000 euron kuukausitulojen vapauttamista veroista. Se parantaa pienituloisten työntekijöiden asemaa.

Myös sosiaaliturvaa on yhtenäistettävä ja perusturvaa parannettava. On kohtuutonta, että pienituloiset joutuvat nykyään keskenään eriarvoiseen asemaan statuksensa perusteella. Perustulomallimme on keskustelunavaus - ja haaste muille puolueille - uudistaa sosiaaliturvaa ja verotusta nykyistä selkeämmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Perustulon avulla työnteko olisi aina kannattavaa ja kaikkien ihmisten arjen turvallisuus vahvistuisi.

Perustulomallissamme erityisesti pienituloisten sekä useimpien keskituloisten käteen jäävät ansiot lisääntyvät. Väestön rikkaimman kymmenyksen käteen jäävät ansiot supistuvat hieman. Keskeisintä on kuitenkin perustulon vaikutus arjen turvallisuuteen: se parantaa pätkätyöläisten, opiskelijoiden ja pienyrittäjien asemaa. Myös vakituisessa työssä oleville se antaa uusia mahdollisuuksia elämänvalintojen tekemiseen, esimerkiksi pienten lasten vanhemmille työajan lyhentäminen tulee helpommaksi. Se antaa sosiaaliturvan varassa oleville uuden mahdollisuuden mielekkääseen työhön, kun työn tekemisen kannattavuus paranee. Yli puolet aikuisväestöstä hyötyy meidän perustulomallista.

Mikrosimulaatiomallinnuksen mukaan lähes kaikki opiskelijat, pienyrittäjät sekä työntekijöistä yli 70 prosenttia hyötyy perustulosta. Kaikissa väestöryhmissä on enemmän hyötyjiä kuin häviäjiä. Perustulomalli parantaa myös köyhimpien eläkeläisten asemaa, sillä kaikille eläkeläisille taataan 600 euron verovapaa vähimmäiseläketurva.