Torbjörn Kevin ansåg i sin ledare (Åbo Underrättelser 11.6.) att det nu är för sent att uttrycka sin besvikelse över sfp:s ändrade inställning till kärnkraft. Detta p.g.a. att både sfp och gröna redan i regeringsprogrammet placerat kärnkraften bland de icke-uteslutna energiformerna. Detta stämmer inte.

Regeringsprogrammet tar inte direkt ställning till kärnkraften, utan säger att energiformerna skall bedömas med tanke på hela samhällets bästa. Vi gröna och förhoppningsvis också andra partier bedömer att mera kärnkraft inte är önskvärt med tanke på hela samhällets bästa. Dessutom har vi i samband med regeringsförhandlingarna försäkrat oss om, att vi hela tiden kan arbeta och rösta mot kärnkraften i regeringen.

Just nu pågår t.ex. förhandlingarna om regeringens klimat- och energipolitiska stora linjer och vi gör vårt yttersta för att inte Finlands strategi skulle bygga på mera kärnkraft. Dessa stora linjedragningar gällande kärnkraften har stor betydelse också för landets hela energipolitik. Ett bra exempel på detta är skillnaden mellan Sverige och Finland de senaste 15 åren då Finland valt känkraftsvägen och Sverige eftersträvat avveckling av kärnkraften. Sveriges elkonsumtion har ökat med 3% under denna tidsperiod, medan Finlands ökat med 36%. Med tanke på hela samhällets bästa borde vi alltså redan tidigare ha satsat på energieffektivitet och förnyelsebar energi. Nu har pengarna och energisektorns intresse riktats på kärnkraftsinvesteringar, medan vindkraften, jordvärmen, pellets, biogas, energieffektiviteten och andra alternativ varit i skymundan hos oss.