Laaja rintama turkulaisia kansalaisjärjestöjä vaatii kansanäänestystä toriparkin rakentamisesta, ja viralliseen kansanäänestysaloitteeseen kerätään parhaillaan nimiä. Kyse ei siis ole perinteisesti kansalaisadressista vaan virallisesta kuntalaisaloitteesta kansanäänestyksen järjestämiseksi. Tarkemmat tiedot löytyvät Turhuuksien toriparkki-sivuston blogista, jossa asiasta kerrotaan näin:

"Liikkeen tavoitteena on demokratian lisääminen Turussa, eli äänestys paljon puhuttaneesta aiheesta, jossa kansalaisia ei juuri ole kuunneltu. Nimien kerääminen kansanäänestysaloitteeseen on jo alkanut.

Liikkeen tarkoituksena on tehdä aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä. Tähän tarvitaan kaikkiaan noin 7500 turkulaisen äänestäjän allekirjoitukset. Liikkeen tavoitteena on kerätä nimet mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

Hankkeen liikkeellepanevana voimana on kaupunkilaisten pettymys päätöksentekoon Turussa. Toriparkin kaavan päätösaikataulusta ei annettu tietoja ennen kuntavaaleja, ja sitten asia tuotiin lautakuntaan kiireisenä kaksi päivää vaalien jälkeen, jotta vanha valtuusto voisi vielä päättää asiasta."

Adressia voi jatkossa allekirjoittaa mm. kirjastoissa ja kävelykadulla, ja nimienkeräysohjeet sun muut tarkemmat tiedot löytyvät täältä: http://turuntoriparkki.blogspot.com/

***

Vuosikaudet kiistelty toriparkkipäätös aiotaan siis tuoda joulukuussa vielä tämän valtuuston päätettäväksi, kun taas ennen vaaleja käsittelyaikataulua - tai kaikkien valtuustoryhmien kantaa - ei suostuttu paljastamaan. Valitettavasti näyttää siltä, että tätä samaa äänestäjiä halveksuvaa menettelytapaa käytetään muuallakin kuin Turussa. Paimion valtuustoon tuodaan nimittäin vielä tänään vanhan valtuuston hyväksyttäväksi kiistelty esitys Oinilan kaavaksi.

Isossa kaavahankkeessa esitetään, että Oinilan alueelle rakennetaan rivitaloja. Kaavasuunnitelma on herättänyt vastustusta alueella, ja hanketta vastustavassa kuntalaisadressissakin on lähemmäs 700 nimeä. Alueella on mm. kulttuurisesti arvokasta perinnemaisemaa ja liito-oravaesiintymiä, ja alueelta on myös tehty arkeologisia löytöjä. Kuulostaa valitettavan tutulta tämä, että kiisteltyä esitystä ei ennen vaaleja tuoda valtuustoon, mutta kylläkin kiireellä heti kunnallisvaalien jälkeen.