Turun Sanomat uutisoi eilen, että Naantalista Turun Korjaustelakan edustalta on mitattu ennätyspitoisuudet orgaanisia tinayhdisteitä, joihin tributyylitina eli TBT kuuluu. Jätin tänään kirjallisen kysymyksen, jossa kysytään, miksi Suomi ei ole vieläkään ratifioinut kansainvälisen merenkulkujärjestön sopimusta, jolla rajoitetaan myrkyllisen tributyylitinan käyttöä. Kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan myös, miten hallitus aikoo toimia, jotta Suomi ratifioisi sopimuksen mahdollisimman pian.

Olen kysynyt sopimuksen ratifioinnista aiemminkin lokakuussa 2006 ja lisäksi kalojen hälyttävän suurista orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksista huhtikuussa 2005.

Alla kirjallinen kysymykseni kokonaisuudessaan ja tässä linkki Turun Sanomien kirjoitukseen "Naantalin myrkkylöytö yllätti ympäristökeskuksen tutkijat".

***

KIRJALLINEN KYSYMYS
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n tributyylitinan käyttöä rajoittavan sopimuksen ratifioiminen

Eduskunnan puhemiehelle

Jätin 11.10.2006 kirjallisen kysymyksen kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n myrkyllisen tributyylitinan eli TBT:n käyttöä rajoittavan sopimuksen ratifioimisesta. Silloisen ympäristöministeri Susanna Huovisen vastauksen mukaan tämän alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamiseksi tehdyn yleissopimuksen eli ns. AFS-sopimuksen oli tarkoitus tulla eduskunnan hyväksyttäväksi keväällä 2007. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut vaan Suomi ei ole vieläkään ratifioinut sopimusta. Tällä välin sopimuksen ratifioineiden maiden määrä on noussut jo 17 maasta 27 maahan.

Turun Sanomat uutisoi 5.3.2008, että Lounais-Suomen ympäristökeskus on mitannut Naantalista Turun Korjaustelakan edustalta suurimman Suomessa mitatun pitoisuuden orgaanisia tinayhdisteitä. Yhdisteitä oli peräti  47 000 mikrogrammaa kiloa kohden, kun 150 mikrogrammaa kilossa on ollut Airistolla ohjearvo, jota ylittävää sedimenttiä ei saa mereen läjittää.

Orgaanisiin tinayhdisteisiin kuuluvaa TBT:tä on käytetty laajasti kiinnittymisenestomaaleissa estämään merieliöiden kiinnittymistä laivojen ja veneiden pohjiin. TBT:n kielteisiin vaikutuksiin alettiin kiinnittää huomiota 1960-luvun lopussa. TBT on endokriininen eli umpieritystä ja siten hormonitoimintaa häiritsevä kemikaali, jonka on havaittu aiheuttavan sukupuolenvaihdoksia kotiloille. TBT:n käytön vuoksi on jouduttu sulkemaan äyriäisten viljelylaitoksia, ja se on aiheuttanut osterikannan romahduksia muun muassa Ranskassa.

TBT kulkeutuu ravintoketjun kautta myös ihmisten ruokaan ja elimistöön. WWF julkaisi vuonna 2006 "Altistumisketju kemikaaleille: Ravinnon merkitys" -selvityksen, jonka mukaan TBT:tä ja sen hajoamistuotteita havaittiin elintarvikkeissa ympäri Eurooppaa. Orgaanisia tinayhdisteitä havaittiin kalapuikoissa, tonnikalassa ja silakassa. Nisäkkäillä TBT-yhdisteet voivat suurina annoksina aiheuttaa keskenmenoja, sikiön kehityshäiriöitä, hermostovaurioita sekä hormonaalisia häiriöitä, ja ne voivat vaurioittaa immunologista puolustusjärjestelmää.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi Suomi ei ole vieläkään ratifioinut kansainvälisen merenkulkujärjestön TBT:n käyttöä koskevaa sopimusta ja miten hallitus aikoo toimia, että Suomi ratifioi sopimuksen mahdollisimman pian?

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2008
Janina Andersson /vihr