Nyt on sitten budjettiriihi taas kerran käyty loppuun. Tapa käsitellä asioita on nykyään selvästi tehokkaampi ja suoremmin asiaan menevä kuin ennen, sillä muistan Lipposen hallitusten ajoilta, kuinka istuimme täällä myöhään yrittäen pysyä pirteinä pitkiä vääntöjä varten.

Nyt kokoukset hoidetaan työajalla, ja asioista keskustellaan jopa julkisuudessa hyvissä ajoin ennen itse vääntöä. Tähän kyllä varmasti vaikuttaa myös taloudellinen tilanne, sillä verojen alentaminen ja lisärahan jakaminen on tietenkin paljon helpompaa kuin rahojen vähentäminen. Silloin päätösten tekeminen oli ahdistavaa eri tavalla kuin nyt.

Kun Kataisen budjettiehdotus julkaistiin niin se ei  tuntunut ollenkaan meidän ehdotukselta vaan ainoastaan Kokoomuksen ehdotukselta. Nyt kun sitä on väännetty ja käännetty, niin se rupeaa jo tuntumaan paremmalta.

Olen tyytyväinen siihen, että hallituksen veroratkaisu ottaa huomioon Vihreiden esitykset veronalennusten kohdentamisesta pieni- ja keskituloisille. Uuden työtulovähennyksen avulla kohdistetaan veronkevennystä pieni- ja keskituloisille. Tavoitteena on tehdä pienipalkkaisen työn tekemisestä kannustavampaa ja ulottaa veronkevennykset myös valtionverotuksen alarajan alla oleviin työtuloihin. Vähennyksestä aiheutuvat kunnallisverotuksen menetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti, mikä on tärkeää. Kaikkien veroalennusten seurauksena palkansaajien verotus kevenee siten, että pienituloisen palkkatulon veroaste laskee noin 1,4 prosenttiyksikköä, keskituloisen noin 1,25 prosenttiyksikköä ja sitä suuremmilla tuloilla vähintään noin yhden prosenttiyksikön.
Tämän lopputuloksen kanssa voimme olla tyytyväisiä siihen, että avasimme arvokeskustelun veronkevennysten kohdentamisesta. Kannatti keskustella.

Verotuksen osalta jää silti monia keskeisiä ja vaikeitakin kysymyksiä ratkaistavaksi hallituskauden puoliväliin. Tällöin tulee löytää ratkaisuja sosiaaliturvan ja työnteon saumakohtiin. Kunnallisveron perusvähennys toteutuu sovitusti vuoden 2010 alussa. Kunnallisveron perusvähennys on osa sitä kokonaisuutta, jossa sosiaaliturvaa pyritään vahvistamaan. Perusvähennys on veronkevennyksistä ainoa, joka tavoittaa myös ne, jotka eivät saa ansio- tai eläketuloja eli kaikkein köyhimmät.

Ympäristöjärjestöt saivat nyt takaisin avustukset, jotka Katainen ehdotti leikattavaksi. Tämän jälkeen en usko että näiden järjestöjen rahoihin enää kajota.

Opiskelijoiden elämää helpotetaan purkamalla opintotuen asumislisän tarveharkinta. Tämä on tärkeä uudistus, sillä tämä on aiheuttanut opiskelijoille paljon pahaa mieltä, kun on joutunut selittämään Kelalle omia asumisjärjestelyjään ja jopa ihmissuhteitaan. Ruokatuen nostaminen jäi vielä eduskunnassa myöhemmin taisteltavaksi.

Ilmasto- ja energiastrategiaan liittyen nostettiin energiatukia, joilla tuetaan lähinnä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointihankkeiden tukia yrityksille ja yhteisöille. Energia-avustuksia asuinrakennusten korjaustoimintaan lisättiin myös. Eli nyt tulee enemmän rahaa kerros- ja rivitalojen vaippakorjauksiin ja pientalojen lämmitystapamuutoksiin. Vielä tänä vuonna lisätään 10 miljoonaa euroa lisätalousarviossa, joilla voidaan purkaa jonossa olevat hakemukset ennen ensi vuoden alussa tapahtuvia muutoksia. Vuoden 2009 alusta lähtien pientalojen energiatehokkuuskorjauksia tuetaan pääosin kotitalousvähennyksen kautta. Vähennyksen enimmäismäärä nostetaan 3 000 euroon. 
Niille kotitalouksille, joilla ei ole tulojensa pienuuden vuoksi mahdollisuutta vähennyksen tekemiseen, voidaan edelleen myöntää energia-avustuksia.

Hallitus vapauttaa verosta yksityisten tekemän alueiden myynnin valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin silloin, kun kauppa on Eteläisen-Suomen metsiensuojeluohjelman METSOn mukainen. Verovapaus tulee voimaan kevään 2009 aikana. Päätös tasapainottaa osaltaan metsäveron huojennuspäätöksen vaikutuksia.

Alkoholi- ja tupakkaverojen korotukselle on vankat kansanterveydelliset perusteet. Tilastokeskuksen mukaan alkoholiperäisten kuolemien määrä on kasvanut viime vuosina. Erityisen suurta kasvu oli vuodesta 2004 vuoteen 2005, noin 14 prosenttia. Yhteyttä edellisen hallituksen vuonna 2003 toteuttamaan alkoholiveron laskuun on vaikea kiistää. Erityisesti nuorten keskuudessa alkoholin ja tupakan hinta on niiden käyttöön vaikuttava tekijä.

Valitettavasti alkoholiveron korottamista koskevaa päätöstä lykättiin tammikuulle. Korotus on kuitenkin edelleen meidän tavoitteemme. Vaikka tuonti onkin jonkin verran kasvanut, suurin haitta kulutuksesta kohdistuu niihin, jotka eivät tuo alkoholia. Tällainen ryhmä ovat nuoret. Hallituksen on mielestämme ehkäistävä nuorten syrjäytymistä myös veropolitiikan keinoin.

Tupakkaveron korotus sen sijaan toteutui vaatimustemme mukaisesti. Tupakkaveron korottaminen on tärkeää erityisesti nuorten tupakoinnin vähentämiseksi.