Lahja- ja perintöveron tuotto tänä vuonna on noin 560 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 30 opettajan palkkaamiseen joka Suomen kunnassa tarvittavia rahoja.

Olen kyllä valmis tiettyihin muutoksiin perintöverossamme, mutta en sen kokonaan poistamiseen.
Kun esim toinen puolisoista jää asumaan perittävään asuntoon, niin on väärin että lasten on maksettava siitä heti perintövero.

Sukupolvenvaihdosten yhteydessä olisi myös oikein, ettei perintöveroa joutuisi heti maksamaan, vaan vasta vähitellen voitoista saaduilla rahoilla voisi maksaa veroa vähitellen pois.
Mutta jos jälkeläinen haluaa myydä pois liiketoiminnan tai maatilan, niin silloin hänen olisi maksettava perintövero heti.

Testamentin perusteella perivät voitaisiin siirtää veroluokasta III veroluokkaan II.
Perintöveron alarajaa tulisi nostaa 3 400 eurosta 10 000 euroon.

Perintöveron tuotto on nyt noussut noin 14 prosenttia viime vuodesta. Tämä kasvu johtuu siitä, että olemme tulossa sekä vanhemmiksi että rikkaimmiksi Suomessa.

Ehdottamani muutokset maksaisivat noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Perintöjen kasvaessa tästä summasta ei siten jäisi valtiolle paljonkaan tappiota.