Turun Osuuskaupan eli TOK:in edustajiston kokouksessa 21.4. otin esiin Pelastusarmejalta saamani tiedon siitä, ettei Prismat anna viimeisen päivämäärän ohittaneita elintarvikkeita jaettavaksi ruokakassitoiminnassa. Tämä ongelma tuli esiin, kun olin jakamassa ruokaa sitä tarvitseville Pelastusarmeijan kanssa. Citymarketit ovat tässä asiassa vähintään yhtä huonoja kuin Prismat. Toivottavasti tähän periaatteeseen saataisiin muutos. Vasta-argumenttina kokouksessa kuultiin, että tällöin ollaan vastuussa siitä, että ruoat eivät ole pilaantuneita. Valitettavasti ruokakassi-jonot luultavasti tulevat lähiaikoina vaan pitenemään.

Kysyin myös S-Pankin ongelmaluotoista, joista Kauppalehti taannoin kirjoitti. Ne ovat kuulemma kulutusluottoja, joita asiakas saa ostaessan jonkun kalliimman tavaran kuten kodinkoneen. Toivottavasti maksuton S-Pankin Visa-kortti ei houkuttele ihmisiä elämään yli varojensa, jotta tällaiset ongelmat eivät lisääntyisi.

Kysyin myös TOK:in ruotsinkielisestä palvelusta internetissä ja ylipäätään, ja sain vastauksen, jossa todettiin saaristokuntien Prismojen palvelevan täysin kahdella kielellä.

Kokouksessa käsiteltiin myös myönteisessä hengessä yhdessä Mika Helvan kanssa tekemäni aloite kestävän kehityksen ohjelmasta TOK:lle

Mielenkiintoisin uutinen tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan luin kuitenkin seuraavana päivänä Kauppalehdestä, jossa kerrottiin, että SOK lähtee yhteisyrityksellä mukaan tuulivoimatuotantoon. Tässä yhtymän tiedote aiheesta:

TUULIWATTI OY TÄHTÄÄ MERKITTÄVÄKSI TUULIVOIMAN TUOTTAJAKSI
St1 Oy ja SOK yhteisyrityksellä tuulivoimatuotantoon

Energiayhtiö St1 Oy ja SOK ovat perustaneet TuuliWatti Oy -nimisen teollisen tuulivoiman yhteisyrityksen. TuuliWatti Oy:n ensimmäiset tuulipuistohankkeet käynnistyvät vielä kevään 2009 aikana viiden kohteen hankekehityksellä ja tuulimittauksilla. Ensimmäisten 5 - 10 tuulivoimalaa käsittävien tuulipuistojen rakennustöiden arvioidaan alkavan vuonna 2010. Yhteisyritys tähtää tuotantotavoitteissaan merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen.

"St1 halusi yhdistää voimavaransa SOK:n kanssa tuulivoiman tuotannossa, koska yhteistyöllä hyvän kumppanin kanssa tavoitamme yhdessä merkittävän volyymin rakentamisessa ja operoinnissa. Se puolestaan varmistaa toiminnan kustannustehokkuuden", kertoo St1:n energiajohtaja Jari Suominen. Myös SOK:n päätös yhteisen tuulivoimayhtiön perustamisesta St1:n kanssa oli helppo tehdä. "Olemme jo pidemmän aikaa selvittäneet mahdollisuuksia lähteä mukaan uusiutuvan energian tuotantoon. Asiantuntevan ja luotettavan yhteistyökumppanin löytäminen oli meille tärkeää", SOK:n hallintojohtaja Jari Annala painottaa. Osapuolet omistavat yhteisyrityksen puoliksi.

TuuliWatin toiminta tulee pohjautumaan hajautetun energiantuotannon malliin, jolloin pystytään vähentämään muun muassa siirtohäviöitä ja verkkoinvestointeja. Rakennuspaikkojen etsimisessä pyritään yhdistämään luonnon, ilmaston ja taloudellisen edun intressit kestävällä tavalla. "Teollinen tuulivoima on puhtaan energian osa-alue, jossa on Suomessa runsaasti potentiaalia. Lopulliset päätökset rakentamisesta luonnollisesti edellyttävät, että tuulivoiman puhtaudella on arvo, joka mahdollistaa rakentamisen taloudellisin perustein", toteaa St1:n energiajohtaja Jari Suominen.

St1 on ainoa toimija Suomessa, joka on mukana tuulivoiman hyödyntämisessä pienistä mökkeilyyn tarkoitetuista pientuulivoimaloista ja verkkoon kytkettävistä laitteista aina teolliseen mittakaavaan. Yhtiö on jo kartoittanut aktiivisesti potentiaalisia rakennuspaikkoja ja tehnyt sopimukset noin 150 laitoksen vuokrapaikoista lähinnä Länsirannikolla. St1 on jo aiemmin aloittanut oman teollisen tuulivoiman rakennusprojektin - 3 MW:n laitos on valmistumassa Poriin vuoden 2009 lopussa.

Yli 1500 toimipaikan verkostollaan S-ryhmä on Suomen kymmenen suurimman sähkönkäyttäjän joukossa. Energian hinnan voimakas nousu ja EU-tason tavoitteet energian käytön tehostamiseksi ovat nostaneet energian yhdeksi strategisesti tärkeimmistä teemoista myös S-ryhmässä. "S-ryhmän toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluita ja etuja 1,8 miljoonalle asiakasomistajalleen. Kustannustehokkaan ja ilmastoneutraalin energian saatavuus on tärkeää, jotta liiketoimintaa voidaan harjoittaa häiriöttä myös tulevaisuudessa", SOK:n hallintojohtaja Jari Annala toteaa.