Jotkut sanovat, että Kiviniemen hallitus on vain loppuvaiheen ylläpitohallitus. Näin lakivaliokunnan puheenjohtajana ei siltä näytä. Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) on tehnyt tällä vaalikaudella useita kauan kaivattuja uudistuksia. Ministerin esitysten kanssa huhkitaan valiokunnassani nyt täysillä, jotta lait saataisiin valmiiksi tällä vaalikaudella. 

Merkittävimpiä käsittelyssä olevia lakiesityksiä on lähisuhteessa tapahtuvan lievän pahoinpitelyn saattaminen yleisen syytteen alaiseksi. Esityksen mukaan lievät pahoinpitelyt siirrettäisiin virallisen syytteen alaiseksi silloin, kun ne kohdistuvat tekijälle läheiseen henkilöön, alaikäiseen tai työntekijään. Nykyään nämä syytteet ovat riippuvaisia uhrin tahdosta. Lähisuhdeväkivallan uhrit ovat usein riippuvaisia pahoinpitelijästään, ja voi olla vaikeaa nostaa syyte.

Uudistus paitsi parantaa uhrien asemaa, niin myös antaa vahvemman viestin tekojen moitittavuudesta. Syyskuussa julkaistun tutkimuksen mukaan 32 % suomalaisista ei pidä lähisuhdeväkivaltaa aina rangaistavana rikoksena. Euroopan laajuisesti luku on 12 %. Nykyään esimerkiksi perheväkivallaksi luokitelluista kotihälytyksistä vain noin neljäsosa johtaa rikosilmoitukseen. Lakiesityksessä huomioidaan myös viime vuosina lisääntynyt työpaikkaväkivalta. Esimerkiksi palvelualoilla fyysinen väkivalta ja sen uhka ovat työhön liittyviä terveysriskejä.

Lakiin on nyt vihdoin tulossa kauan ajamamme törkeän eläinsuojelurikoksen nimike. Lakiesitys koskee tilanteita, joissa rikos on tehty erityisen julmalla tavalla, rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai sillä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä. Enimmäisrangaistus eläinsuojelurikoksesta nousisi neljään vuoteen nykyisen kahden vuoden sijaan. Tuomittu olisi samalla määrättävä eläintenpitokieltoon, jonka valvontaan perustettaisiin valtakunnallinen rekisteri.

Yksi käsittelyssä oleva lakiesitys koskee avopuolisoiden yhteistalouden purkamista. Avoliitto voi päättyä ikävissä merkeissä siinä kuin avioliittokin, ja nykyään avoliiton päättymistä ei sääntele mikään. Lakiesitys mahdollistaisi selvittelijän avoliittojen riitaisiin erotilanteisiin, jos avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai pariskunnalla on lapsi. Sopua voi vaikeuttaa sekin, ettei vuosikausien jälkeen välttämättä enää muisteta, kumpi osti sen molempien lempinojatuolin.

Monet kokevat, että seksuaalirikoksista annetut rangaistukset eivät vastaa riittävästi heidän oikeustajuaan. Ministerin asettaman työryhmän mietinnössä ehdotetaan nykyistä ankarampia rangaistuksia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Lakiesitys on tarkoitus antaa vielä tällä vaalikaudella. Myös muiden raiskausrikoksien rangaistuskäytännöistä on tutkimus käynnissä.

Kolumni julkaistiin Turkulaisessa lauantaina 23.10.2010.