Olen huolissani tämän hetken markkinatilanteesta, jossa bioenergian kilpailukyky suhteessa kevyeen polttoöljyyn on heikentynyt. Tämä on todennäköisesti väliaikainen tilanne, mutta olen jo saanut useamman viestin siitä, että öljykattilan vaihtamista pellettikattilaan on ruvettu empimään. Nyt tilataan öljyä lisää ja jäädään odottamaan markkinoiden kehitystä. Tämä ei ole mukavaa kuultavaa, kun tavoitteemme on lisätä nopeasti uusiutuvan energian määrää maassamme.

Naapurimaassamme Ruotsissa tällaista tilannetta ei ole siksi, että kevyttä polttoöljyä ollaan siellä jo pidempään verotettu niin voimakkaasti, ettei se edes nyt pysty kilpailemaan pelletin tai hakkeen kanssa.

Uusiutuva energia on kotimaista ja puhdasta, ja samalla se tarjoaa suuria mahdollisuuksia kotimaiselle yrittäjyydelle. Bioenergia ja tuulivoima ovat hajautettua energiatuotantoa, joten työpaikkoja syntyy ympäri Suomea. Vihreään ilmasto- ja energiapakettiin kuuluvat energiansäästö, tuulivoima, peltoenergia, biokaasu, metsäenergia ja nykyisten vesivoimaloiden tehojen nostaminen. Hyviä keinoja on sen verran, ettei huonoihin tarvitse turvautua.

Hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti energiankulutuksen kasvu on taitettava. Käynnissä olevassa keskustelussa onkin jo huomattu, että maamme energiantarve onkin jo nyt paljon pienempi kuin mitä vielä vähän aikaa sitten uskottiin. Sähkönkulutus Suomessa on laskenut huomattavasti. Viime vuonna lasku oli 3,4 TWh, joka vastaa lähes Loviisan toisen reaktorin vuotuista tuotantoa (2006 n. 3,9 TWh) tai noin kymmentä Vuotosta (0,35 TWh). Edellisvuoteen verrattuna kyseessä on 3,8 %:n lasku. Tämä sähkönkulutuksen lasku on suurempi kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen.

Luvuissa ei vielä näy UPM-Kymmenen Kajaanin tehtaan sulkemisen
vaikutusta (-1,3 TWh). Metsäteollisuuden rakennemuutos oli alkamassa jo ennen taantumaa, joten sähkönkulutuksen laskua ei voida kuitata vain taloustilanteen muutoksella. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön asettama energiatehokkuustoimikunta vasta viimeistelee työtään. Toimikunta on tunnistanut yli sata toimenpidettä, joilla pyritään 5 TWh:n säästöön.

Energiatehokkuudella ja uusiutuvalla energialla voimme siis rakentaa maallemme turvallisen tulevaisuuden. Jokaisen askeleen tähän suuntaan tulee kuitenkin olla selkeä ja määrätietoinen. Nykyinen pelletin ja kevyen polttoöljyn kilpailutilanne antaa siten väärän signaalin.