Olin tänään Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n vieraana. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on mielenterveyskuntoutujien aseman edistäminen ja suvaitsevaisuuden lisääminen psyykkisesti vammaisia ihmisiä kohtaan.Yhdistyksen nimi ITU muodostuu sanoista itsetuntemus, turvallisuus ja uudistuminen.

Keskustelimme avohoidon puutteellisuudesta, mielisairaalamaksujen kovemmista hinnoista täällä kuin Ruotsissa, mielenterveyshoidon medikalisoitumisesta, yhteisöllisyyden tarpeellisuudesta, perustulosta ja yhteiskunnan eriarvoistumiseta.

ITU ry toimii yhdessä muiden turkulaisten vammaisjärjestöjen ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa edistääkseen jäsenistönsä sekä muiden turkulaisten mielenterveyskuntoutujien asemaa. ITU on vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö. Mielenterveysongelmien kehittyminen on prosessi, jonka pituus ja kulku ovat aina yksilöllisiä. Myös kuntoutuminen on yksilöllinen prosessi, johon kuntoutuja saa tukea vertaisyhteisössä toimimisesta. Psyykkisesti vammaisen ihmisen kuntoutumisen kolme keskeistä tavoitetta ja edellytystä ovat sairauden hyväksyminen, pääseminen pois uhrin ja potilaan roolista sekä sosiaalisen verkoston vahvistuminen.

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n ydintehtävä on tukea jäsentensä kuntoutumista, jonka tavoitteena on täysivaltainen kansalaisuus. Sopeutumisvalmennuskursseilla, oma-apuryhmissä ja vertaisyhteisössä toimimalla jäsen voi hyväksyä oman sairautensa ja pyrkiä kuntoutumaan omien edellytystensä ja motivaationsa mukaan. Toimimalla yhteisössä sosiaalinen verkosto vahvistuu. Työtoiminta harjoittaa lisäksi käytännön taitoja ja tuo onnistumisen tuntemuksia.

Yhteisön toiminta kaikissa yhteyksissä tukee valtaantumista ja pääsyä pois potilaan ja uhrin roolista takaisin kansalaisuuteen. Kansalaisuuden peruselementtejä ovat yksilön vapaus, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu. ITU ry:n toimintaa rahoittavat pääasiassa Raha-automaattiyhdistys ja Turun kaupunki. Lisää tietoa saat osoitteessa www.itu.fi