Jätin tänään alla olevan kirjallisen kysymyksen koskien työsuhdeautoilua.

***
KIRJALLINEN KYSYMYS
Työsuhdeautojen päästöjen vähentäminen

Eduskunnan puhemiehelle

Turun Sanomat 14.5.2008 kirjoitti työsuhdeautojen päästöistä ja yritysten ohjeellisista päästöarvoista. Aihe on merkityksellinen, koska työsuhdeautojen osuus uusista autoista on suuri. Lisäksi liikenneministeriön ylijohtaja Juhani Tervalan mukaan isot autot tulevat teille juuri työsuhdeautoilun kautta. Autoverouudistuksessa autovero porrastettiin autojen päästöjen mukaan. Tämä ohjaa osaltaan hankkimaan vähäpäästöisempiä autoja. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan.

Monet yritykset ovat alkaneet tehdä sisäisiä ohjeistuksia työsuhdeautojen päästörajoiksi. Nämä päästörajat eivät kuitenkin ole erityisen alhaisia. EU on kaavaillut henkilöautojen hiilidioksipäästöjen tavoiterajaksi jopa 130 g/km. Tällä hetkellä valtaosa suomalaisista autoista asettuu päästöiltään n. 170 g/km tasolle, kun taas yhtiöiden työsuhdeautoille asettamat päästörajat ovat yleensä 200g/km tasolla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo toimia työsuhdeautojen päästöjen vähentämiseksi?

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008
Janina Andersson /vihr