427112.jpg

På Åbo Akademis studentkårs valpanel representerade Monika Antikainen, som arbetar på studentkåren, oss gröna. Efter valpanelen hade alla studenkårer i Åbo tillsammans arrangerat en interaktiv valmaskin. När valdebattens publik sedan tyckte till i olika frågor med hjälp av röda och gröna röstningslappar så var det en stor överraskning, att samstämmigheten var så stor och så grön :o)

Då de tio i topp kandidaterna till sist räknades fram, så var det åtta av tio som var gröna! Vinnaren var vår Mari Saario. Av dom två som inte var gröna var en från centerpartiet och en från Vänsterförbundet.

427115.jpg

Fredagen den 2.3. ordnade vi finlandssvenska gröna en rundabordsdiskussion för alla riksdagspartiers svenska representanter, för att få fram gemensamma mål inför regeringsförhandlingarna. SFP och SDP kom med många personer och KD med en, centern hörde inte av sig alls och Vänsterförbundet meddelade att de inte hade tid. Samlingspartiets representant kom då vi höll på och avslutade efter en och en halv timmes intensiva diskussioner.

Vi kom fram till tre konkreta mål:

1) En konsekvensundersökning för vad kommunreformen betyder för den svenska servicen och som mål att göra liknande konsekvensundersökningar om också andra stora beslut.

2) Både det statliga och det kommunala lönesystemet borde utvecklas så att kunskaper i språk leder till förhöjning av lönen. De anställda borde ha rätt till språkutbildning på arbetstid.

3) Då skrivningen av svenska i studenskrivningarna nu drastiskt gått neråt, så bör man undersöka hur intresset för svenskan kan göras bättre med hjälp av tidigare kontakter med det svenska språket med hjälp av bl a språkduschar. Undervisningen bör utvecklas med betoning på de praktiska kunskaperna och utbyte mellan svenska och finska skolor bör förbättras.

***

Den 2.3. var jag också en stolt mor ;o) då vår minsting uttalade sig om kultur i TV Nytt. Hans förskolegrupp var på besök i Åbos nya huvudbibliotek och han fick uttala sig om vad han tycker om att läsa. Hans svar var Kalle Anka, för det är så lustigt när han gör tokiga saker och sen blir han så arg.

Jag sku nog hellre ha sett att han sagt Världens starkaste björn Bamse eller Hundarnas Kalevala, men ärlighet varar längst. ;o)