Perustulon perusteet ja jatkokurssi videona (sis. linkit myös tekstimuotoisiin faktoihin)

Osmo Soininvaaran laskelmat ja perusteet löytyvät täältä (sivun alareuna, tallenna word-dokumentti koneellesi niin saat sen näkymään)

***

VIHREÄT JULKAISIVAT KUSTANNUSNEUTRAALIN PERUSTULOMALLINSA TAUSTALASKELMAT
- Muutosvastarinta ei saa estää perusturvan ja työelämän ongelmien poistamista

Vihreiden varapuheenjohtaja Ville Niinistö ja kansanedustaja Osmo Soininvaara julkaisivat tänään vihreiden perustulomallin taustalaskelmat. Julkaisemalla laskelmat vihreät haluavat osoittaa, että helmikuun alussa hyväksytyn vihreän perustulomallin rahoitus on kustannusneutraali. Mallin rahoitus esitettiin jo
tuolloin.

- Perustuloon voidaan siirtyä ilman merkittäviä muutoksia nykyiseen tulonjakoon. Se ei ole julkiselle vallalle millään tavalla nykyistä järjestelmää kalliimpi. Raha vain kiertää toisella tavalla kuin nykyään, mutta tehokkaammin, sanovat Ville Niinistö ja Osmo Soininvaara.

Vihreät haluavat korostaa, että perustulo olisi oikeudenmukaisin tapa poistaa nykyisen tilkkutäkkimäisen sosiaaliturvan ongelmat. Vakituisen palkkatyön ulkopuolella olevien perusturva paranisi ja työnteko olisi aina kannattavaa.

- Perustulo vapauttaa ihmiset järjestelmän holhouksesta, ja mielekäs työ olisi mahdollista yhä useammille. Perustulo rohkaisisi yrittäjyyteen ja luovaan työhön. Se lisäisi myös ihmisten vapautta suunnitella itse elämäänsä. Perustulo olisi vastaava edistysaskel työikäiselle väestölle kuin kansaneläke oli eläkeläisille, sanoo Ville Niinistö.

Kaikille Suomessa asuville Suomen kansalaisille kuukausittain maksettavan verovapaan 440 euron perustulon rahoituksesta noin 20% tulee muiden tulonsiirtojen poistumisesta ja 80% veropohjan laajenemisesta. Veropohjan laajeneminen johtuu pääosin siitä, että myös pienet ansiotulot tulevat
verotuksen piiriin. Keski- ja suurituloisilta perustulo verotetaan käytännössä pois siten, että käteen jäävät ansiot säilyvät nykyisellään. Staattisessa vertailussa useimmat pieni- ja keskituloiset hyötyvät hieman, kun suurituloisimmat häviävät hieman.

- Tavanomaisia ansiotuloja saavien taloudellinen asema ei muuttuisi juuri lainkaan, mutta rahaa kulkisi enemmän edestakaisin. Kun palkansaajia on liki 2,5 miljoonaa, tästä edestakaisin menevästä rahasta koituu runsaan kymmenen miljardin euron virta molempiin suuntiin. Perustulo voitaisiin toteuttaa myös
niin, että normaalituloisilta se vähennettäisiin veroista. Tällöin veroja maksettaisiin jopa nykyistä vähemmän. Tämä johtaisi kuitenkin hallinnolliseen kankeuteen, kun jokaiselle pitäisi olla yksilöllinen veroprosentti ja kun
tilanteen muuttuessa tukea pitäisi anoa ja peruuttaa - kuten nykyäänkin, sanoo Osmo Soininvaara.

Myös hallinnosta voidaan säästää jonkun verran, mutta rahoituksen osalta tämän merkitys on pieni. Vihreät ovat esittäneet, että hallintoa voidaan keventää eläköitymisen myötä. Perustulo ei kuitenkaan poista tarvetta sosiaali- ja työvoimahallinnolle, mutta sen avulla hallinto voi keskittyä ihmisten auttamiseen byrokratian vähentyessä.

Vihreät toivovat asiapitoista keskustelua siitä, miten suomalaisten hyvinvointia voidaan jatkossa parantaa.

- Olemme pettyneitä siihen, että muut puolueet eivät ole tuoneet esille omia esityksiään työelämän ja sosiaaliturvan ongelmien poistamiseksi. Erityisesti sosialidemokraattien tekaistut väitteet perustulon vastustamiseksi ihmetyttävät. Työväenliike on ollut yhteiskuntaa uudistava voima, joka on toteuttanut perustulon kaltaisia edistysaskelia ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että demarien maailma on valmis ja muutosvastarinta on heidän keskeisin poliittinen linjansa, sanoo Ville Niinistö.

- Mallimme on keskustelunavaus, ja perustulon toteuttaminen edellyttää myös valtiolta laajempia selvityksiä ja kokeiluja. Perustulomallimme yksityiskohdista voidaan hyvin käydä rakentavaa keskustelua, ja mallia voidaan vielä kehittää. Esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 18-20 -vuotiaiden osalta voidaan toki pohtia tapoja liittää perustulo työhön tai opiskeluun, korostaa Osmo Soininvaara.

***
Turussa on mahdollista tällä viikolla tulla kysymään mieltä askarruttavia kysymyksiä perustulosta. Askarruttaako sinua perustulo? Miten se toimii? Miksi siihen pitäisi siirtyä? Tule hakemaan vastaukset näihin ja muihin sinua askarruttaviin kysymyksiin keskiviikkona 14.3. klo 18.00-20.00 Vimman teatterissa (Aurakatu 16, 2. krs). Vihreän liiton varapuheenjohtaja sekä perustulotyöryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö ja sekä Liedon että Turun kaupunginvaltuutettuna toiminut Monika Antikainen keskustelevat, kertovat ja vastaavat kysymyksiin perustulosta. Tervetuloa!