Jätin kesäkuun alussa vielä yhden kirjallisen kysymyksen ydinvoimasta. Ministeri vastasi määräajan puitteissa, mutta valitettavasti vastaus ehti minulle asti vasta masentavan ydinvoimaäänestyksen jälkeen. Sisällöllisesti vastaus jätti toivomisen varaa.  Se oli kuitenkin hyvä, että ministeri tässäkin totesi rajoittamattoman vastuun olevan joka tapauksessa tulossa. Mikäli tämä aihe kiinnostaa vielä näin kesähelteilläkin, niin suosittelen lukemaan myös Suomen Lehtiyhtymän kaupunkilehtiryhmän johtaja A.-P. Pietilän ennen ydinvoimaäänestyksiä kirjoitetun kolumnin Kuka omistaa lopulta ydinvoimalan?.

Ydinvoimayhtiöiden valtiontakaus ja maksukyky mahdollisesta ydinvoimaonnettomuudesta
 

Eduskunnan puhemiehelle
 
Vuonna 2005 hyväksyttiin uusi ydinvastuulaki (493/2005 ). Uutta ja keskeistä on, että suomalaisen laitoksenhaltijan vastuu säädettiin rajoittamattomaksi 1 500 miljoonan euron ylittävältä osalta. Samalla korvattavien vahinkojen alaa laajennettiin. Uutta lakia ei kuitenkaan ole vieläkään saatettu voimaan. Yhtenä syynä on se, että ei ole löytynyt vakuutusinstituutiota, joka olisi valmis takaamaan lain edellyttämän rajoittamattoman vastuun. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen on todennut täysistunnoissa omana mielipiteenään, että mikäli lakia ei saada ajoissa voimaan, niin Suomessa voitaisiin harkita erillislakia, joka asettaisi ydinvoimayhtiöille rajoittamattoman vastuun. Ministeri Pekkarinen myös kommentoi täysistunnossa (PTK 52/2010 vp ) seuraavasti sitä, että mahdollisia vakuuttajia ei löydy: "Siitä huolimatta, että näin on, niin siitä huolimatta jo moraalisesti mielestäni on parempi, että tämmöinen rajoittamaton vastuu otetaan käyttöön, vaikka siihen niitä vakuuttajia ei täysimääräisiin määriin asti ainakaan löytyisi." Ministeri Pekkarinen on myös esimerkiksi vastauksessaan kirjalliseen kysymykseeni (KK 196/2008 vp ) aiheesta todennut, että "Ilmeistä on, että ainoa mahdollisuus täyttää em. aukot vakuutuksessa ja siten tyydyttää uuden pöytäkirjan ja uuden ydinvastuulain määräykset, on hankkia valtion takaus, niin meillä kuin todennäköisesti ainakin valtaosassa sopimusvaltioista."

On selvää, että rajoittamattoman vastuun kattava vakuutus olisi ydinvoimayhtiöille erittäin kallis, joten myös valtiontakaus on erittäin arvokas ydinvoimayhtiöille. Se myös langettaisi merkittäviä korvausvelvoitteita Suomen valtiolle mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Ukraina on arvioinut Tšernobylin onnettomuuden jälkikustannuksiksi 150 miljardia dollaria vuosina 1986-2000. Pelkästään EU-oikeuden valtiontukinäkökohtien vuoksi tällaisen valtiontakauksen olisi oltava maksullinen. Siksi olisi tärkeää tietää, miten takauksen maksullisuus määräytyy.

Valtioneuvosto teki 6.5.2010 kaksi myönteistä periaatepäätöstä ydinvoiman lisärakentamiseksi. Myönteinen päätös annettiin Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön Olkiluoto 4:n rakentamiseksi Eurajoelle ja Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Simoon tai Pyhäjoelle. Sekä Teollisuuden Voima Oyj:n että Fennovoima Oy:n omistajissa on suoraan tai osakasyhtiön kautta useita suuryrityksiä, joilla on merkittävää omaisuutta. Esimerkiksi Fennovoiman pääomistaja on Voimaosakeyhtiö SF, johon kuuluu 15 Suomessa toimivaa teollisuuden ja kaupan alan yritystä, kuten Atria, Kesko, Outokumpu, Rautaruukki ja SOK, sekä 48 paikallista, pääosin kuntaomisteista energiayhtiötä. Mikäli rajoittamaton vastuu saadaan voimaan, niin onko korvausvastuuta mahdollista laajentaa myös ydinvoimayhtiön omistajayrityksiin? Näin saataisiin ydinvoimayhtiölle laajempi maksupohja mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten mahdollisen ydinvoimayhtiön vakuutuksen valtiontakauksen maksullisuus määräytyy ja mikä on ydinvoimayhtiön omistajayritysten vastuu mahdollisessa ydinvoimaonnettomuudessa?

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2010

Janina Andersson /vihr

Eduskunnan puhemiehelle
 
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra Puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Janina Anderssonin /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 518/2010 vp:

Miten mahdollisen ydinvoimayhtiön vakuutuksen valtiontakauksen maksullisuus määräytyy ja mikä on ydinvoimayhtiön omistajayritysten vastuu mahdollisessa ydinvoimaonnettomuudessa?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Lain mukaan yhtiöt voivat halutessaan antaa vakuutuksen sijasta muun taloudellisen takuun.

Siinä tapauksessa, että valtion takaus olisi tarpeellinen ja sellainen myönnettäisiin, takauksen olisi oltava maksullinen ja maksun tulisi mahdollisimman pitkälle määräytyä markkinahintaa noudattavaksi. Voitaisiinkin ajatella, että noudatettaisiin samankaltaisia periaatteita kuin vastuuvakuutuksessa yleensäkin.

Vastuu on ydinvastuulain mukaan kanavoitu laitoksenhaltijalle eli sille, jolle on myönnetty lupaa laitoksen käyttämiseen. Säännös on annettu vahingonkärsijän aseman helpottamiseksi, jotta tämä voi kaikissa olosuhteissa kohdistaa vaatimuksensa yhteen ainoaan tahoon. Omistajayritykset eivät siten ole ydinvastuulain mukaisessa vastuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan ydinvastuulain muutosta, jolla laajennetaan laitoksenhaltijoiden vastuuta. Uudistuksessa keskeistä on rajoittamattoman ydinvastuun käyttöönotto kansallisesti.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Kysymys ja vastaus linkkeineen eduskunnan sivulla: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/kk+518/2010