356202.jpg

Porkkanahallitus vieraili tänään Vaisaaren palvelukodissa Raisiossa Leijukatu 4:n toimitiloissa sekä entisessä Brion tehtaassa Raisionkaari 50. Kuvassa työtoiminnan työnjohtaja Mervi Savukoski juuri kertoo miten täällä pakataan sairaaloihin meneviä vauvapakkauksia, joita annetaan vastasynytyneiden äideille.

Vaisaaren palvelukodin asukkaat ovat pääsääntöisesti psykiatrisia pitkäaikaissairaita, jotka eivät ole erikoissairaanhoidon tarpeessa, mutta jotka eivät selviydy ilman tuettuja asumispalveluja. Tarkoituksena on tarjota asukkaalle kodin sekä tukea elämisen tasapainon saavuttamiseen.

Lisätietoja saat täältä www.vaisaarenpalvelukoti.fi

Työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Tähän toimintaan voivat osalistua henkilöt, joilla ei ole vammasta tai sairaudesta johtuen mahdollisuuksia osalistua työsuhteiseen työhön.

Tämä työyhteisö antaa yhteisöllisyyttä ja jokainen saa tuntea itsensä tärkeäksi. Tämä on todella tärkeää ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa, jolla yksilö voi saada uuden otteen elämään.

Valitettavasti Turun kaupunki on suhtautunut kovin nihkeästi asukkaitensa toiveisiin osallistua tähän toimintaan ja niinpä paneelikeskustelussamme tästä syntyi paljon keskustelua. Turku ei selvästikään hoida kunnolla velvoitteitaan kaikkia asukkaitaan kohtaan, joilla menee aika heikosti.