Aamu kului Eurooppa-tiedotuksen kansalaisvaikuttamisseminaarissa. Ensin kuultiin mitä kaikkia nuorille suunnattuja projektirahoja EU:lla on tarjolla.

Eli jos olet 13-30-vuotias ja mukana vaikka jossakin ympäristöjärjestössä, niin kannattaa hakea ideoita CIMOn sivuilta. Kansainvälistä yhteistyötä voi todella laajasti harrastaa EU:n tuella!

Tytti Seppäsen kanssa sitten pohdittiin äänen suomalaisten vaikuttamismahdollisuuksia...

Meidän demokratiamme hyvä historia on pitkälti myös tulos siitä, että kirkko vaati lukutaitoa molemmilta ennen vihkimistä, joten tytötkin opetettiin lukemaan. Nyt kaikki osaavat lukea, mutta osaavatko kaikki uudet lukemisen taidot, joita tarvitaan sähköisessä tiedonvälityksessä?