Vihreiden Naisten kunnallisvaalikiertue "Puhdasta naisenergiaa!" vieraili 9.4. Turussa. Alustuspuhenvuorossani puhuin muun muassa siitä, kuinka sukupuoliroolit ovat muuttumassa koko yhteiskunnassa. Tasa-arvoinen kumppanuus on tulevaisuuden sävel sekä perheissä että työpaikoilla. Työelämässä muutos näkyy niin, että isät ottavat aiempaa enemmän vastuuta lastenhoidosta. Poliitikoista esimerkiksi kansanedustaja kollegani Ville Niinistö on halunnut pitää kunnon isyysloman.

Valitettavasti tämä myönteinen kehitys ei ulotu kaikkien perheiden arkeen, sillä juuri pienten lasten isät tekevät kaikkien pisintä työpäivää. Tasa-arvoisesta, naisten ja miesten välisestä kumppanuudesta hyötyvät kaikki, ja tätä muutosta meidän pitää kaikin tavoin tukea.

Vihreiden Naisten pääsihteeri, Sirpa Hertell, kertoi miksi vaadimme, että jokaisessa Suomen kunnassa tulee ottaa käyttöön suvaus eli sukupuolivaikutusten arviointi. Suvauksella tarkoitetaan kaikkien päätösten arviointia molempien sukupuolien näkökulmasta. Hän sanoi, että kunnan tekemien päätösten vaikutukset tulee arvioida sekä naisten että miesten näkökulmasta avoimesti, järjestelmällisesti ja kattavasti. Täytyy kysyä, ovatko esimerkiksi liikuntapalvelut kaikkien kuntalaisten saavutettavissa sukupuolesta tai iästä riippumatta. Tuetaanko naisvaltaisia liikuntaharrastuksia, kuten ratsastusta, yhtä paljon kuin miesvaltaisia, kuten jääkiekkoa.

Vihreät Naiset ovat nostaneet sukupuolivaikutusten arvioinnin keskeiseksi valtakunnalliseksi kunnallisvaaliteemakseen.  Sukupuolien välisen eriarvoisuuden kitkeminen päätöksenteossa ei vaadi kunnilta lisää rahaa, vaan kyse on asenteista ja arvoista. Kaikkia kuntalaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti, olivatpa he sitten naisia tai miehiä, tyttöjä tai poikia.