Keskusta pitää uudessa energialinjauksessaan mahdollisena lisäydinvoiman rakentamista ja pitää kuudetta ydinvoimalaa mahdollisena. Keskustan puoluehallitus on hyväksynyt tänään tämän linjauksen kokouksessaan. Näin keskustan mielestä vastattaisiin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Jos tuleva ylimääräinen energiatarve tyydytetään ydinvoimalla, maapallolle pitäisi vuoteen 2050 mennessä rakentaa 16 000 uutta ydinvoimalaa eli 370 voimalaa jokavuosi. Tällä hetkellä maailmassa on n. 450 ydinvoimalaa. Vanhentuvien ja alas ajettavien ydinvoimaloiden takia maailman ydinvoimatuotannon määrä kääntyy laskuun 10 vuodessa, ellei joka vuosi tilata 70-80 uutta ydinvoimalaa. Tämän lisäksi tämä vaatii kaiken mahdollisen uraanin käyttöönottamista, eli myös suomalaisessa maaperässä olevan...