Minut valittiin syksyn alussa lakivaliokunnan puheenjohtajaksi, ja uusi tehtävä on pitänyt minut niin kiireisenä, että en ole ehtinyt oikein blogiakaan päivittää. Kaiken lisäksi olen edelleen jäsenenä myös talousvaliokunnassa, joten päivät menee kokouksissa istuen ja vapaa-ajat kokousasioihin perehtyen.

Lakivaliokunnassa juna kulkee kovaa vauhtia, vaikka ajuri vaihtuikin. Paljon tärkeitä asioita on käsittelyssä, ja eilen esimerkiksi hyväksyimme mietinnön koskien luottotietorekisteriin maksuhäiriötietoina merkittäviä ulosottotietoja. Päätös on erityisen merkityksellinen tuhansille 1900-luvun laman aikana velkaantuneille. 

EDUSKUNTATIEDOTUS
RIKSDAGSINFORMATIONEN

8.10.2009

Lopullisesti vanhentuneet velat poistuvat maksuhäiriörekisteristä

Eduskunnan lakivaliokunta on hyväksynyt mietinnön koskien luottotietorekisteriin maksuhäiriötietoina merkittäviä ulosottotietoja (LaVM 12/2009 vp - HE 93/2009 vp).

Keskeinen uudistus on, että velallisen maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteristä poistetaan, kun ulosoton 15 tai 20 vuoden määräaika kuluu umpeen ja saatava lopullisesti vanhentuu. Uudistus selkeyttää lopullisen vanhentumisen vaikutuksia maksuhäiriömerkintöihin ja tukee velallisen paluuta yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi. Uudistuksella on merkitystä erityisesti niille tuhansille henkilöille, jotka velkaantuivat 1990-luvun laman aikana ja jotka eivät tämän jälkeen ole saaneet uusia maksuhäiriömerkintöjä lisävelkaantumisen vuoksi.

Lisäksi luottotietojen kattavuutta ja luotettavuutta parannetaan mahdollistamalla niin sanotun pitkäkestoisen ulosoton merkitseminen luottotietorekisteriin. Ulosottoa pidetään pitkäkestoisena, kun se on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukautta. Pitkäkestoinen ulosmittaus koskee vain toistuvaistulon eli lähinnä palkan tai eläkkeen ulosmittausta. Velallisen kannalta muutos voi myös ehkäistä velkaongelmien syvenemistä.