Meillä oli tänään eduskuntaryhmän seminaari, jossa käsittelimme kevään työasioita. Erityisesti puhuimme uusiutuvien energianlähteiden vastuunjaosta, josta EU-komissio päätti tänään osana laajaa ympäristö- ja energiapakettia. Komission esityksen perusteella Suomen on nostettava uusiutuvan energian osuus kaikesta kulutetusta energiasta 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Nyt uusiutuvien osuus on reilu 28 prosenttia.

Esimerkiksi komissaari Olli Rehn kommentoi tuoreeltaan, että esitys on Suomelle oikeudenmukainen, ja monien muiden maiden tavoitteet ovat suhteellisesti tiukemmat. Meidän mielestä tähän velvoitteeseen on suhtauduttava mahdollisuutena. Ryhtymällä aktiivisesti toimeen meidän on mahdollista paitsi hidastaa ilmastonmuutosta, niin myös hyötyä taloudellisesti uusista työpaikoista ja vientituotteista.

Meidän on etsittävä uusia menestyksen tukijalkoja, kun osa Suomen perinteisistä työpaikoista on vähenemässä. Uusiutuvasta energiasta on mahdollista tehdä seuraava suomalainen menestystarina, mutta mukaan on lähdettävä heti, sillä uusiutuvan energian maailmanmarkkinat kasvavat juuri nyt voimakkaasti. Esimerkiksi tuulivoiman maailmanmarkkinat ovat jo vuosia kasvaneet 20-30 prosentin vuosivauhtia. Uusiutuva energia myös työllistää jopa 2-5 kertaa paremmin kuin fossiiliset polttoaineet tai ydinvoima.

Uusiutuvien osuus energiantuotannostamme on tällä hetkellä neljänneksen luokkaa, mutta yli puolet tästä on massa- ja paperiteollisuuden sivutuotteita. Siten uusiutuvien potentiaalista on vielä hyödyntämättä valtavasti. Esimerkiksi tuulivoimassa Suomi on vanhojen unionimaiden hännänhuippu. Miksi muut voivat lisätä tuulivoimaa, mutta me emme. Esimerkiksi Ruotsi on paljon meitä edellä. 

Tuulivoima on Suomessa vielä lähes käyttämätön potentiaali, ja on arvioitu, että tuulivoimalla voitaisiin kattaa jopa neljännes velvoitteenjaon tavoitteista. Pääministeri Vanhanen on esittänyt, että tuulivoiman määrä tulee 20-kertaistaa vuoteen 2020 mennessä, ja pidämme sitä erittäin realistisena tavoitteena. Suomessa on tuulivoima-alan yrityksiä jo nyt ja uusille tuotteille ja toimintamalleille on siis maailmanmarkkinoilla kysyntää. Tuulivoima-alan viennin kehittäminen ja etenkin uusien ideoiden testaaminen ja referenssien saaminen edellyttää kuitenkin toimivia kotimarkkinoita. Tätä varten tulee Suomessa ottaa käyttöön syöttötariffit tuulivoimalle.