Eduskunta hyväksyi jo vuonna 2005 uuden ydinvastuulain, joka nostaa merkittävästi ydinvoimaloiden vastuuta mahdollisessa ydinvoimaonnettomuudessa. Uusi lainsäädäntö perustui kansainväliseen sopimukseen, jonka myös Suomi oli allekirjoittanut. Viidennestä ydinvoimalasta päätettäessä tällä uudella vahinkovastuulailla oli keskeinen rooli, ja ydinvoimateollisuus mainitsee asian mielellään nykyäänkin. Uutta lainsäädäntöä ei ole kuitenkaan vieläkään saatettu voimaan, vaikka viidennen ydinvoimalankin oli alunperin tarkoitus tulla käyttöön jo vuonna 2009.

Jätin 28.3. kirjallisen kysymyksen siitä, miksi lakimuutosta ei ole saatettu voimaan ja milloin se tulee voimaan. Sain tänään ministeri Pekkarisen vastauksen, josta tosin ei siitäkään selviä, koska laki on tulossa voimaan. Vastauksen mukaan lakimuutosta ei ole voitu saattaa voimaan, koska vakuutusyhtiöt eivät suostu vakuuttamaan kv. sopimukseen kuuluvien maiden ydinvoimaloita sopimuksen edellyttämällä laajuudella. Vakuutusyhtiöt eivät halua myöntää ydinvoimaloille vakuutusta terrorismitapauksista, ympäristövahingoista eikä tapauksista, joissa terveyshaitat ilmestyvät 10-30 vuoden kuluttua onnettomuudesta, näistä tyypillinen esimerkki ovat syöpätapaukset.

Ministerin vastauksen mukaan "ilmeistä on, että ainoa mahdollisuus täyttää em. aukot vakuutuksessa ja siten tyydyttää uuden pöytäkirjan ja uuden ydinvastuulain määräykset, on hankkia valtion takaus". Eli jos vakuutusyhtiöt eivät suostu vakuuttamaan ydinvoimaloita, siirtyy vakuutusvastuu Suomen valtiolle eli käytännössä suomalaisille. Vakuutusyhtiöt ovat riskianalyysin ammattilaisia. Minusta on huolestuttavaa, jos Suomen valtio vakuuttaa kohteita, joita vakuutusyhtiöt eivät suostu vakuuttamaan! Nämä kysymykset on hyvä pitää mielessä, kun uusia ydinvoimahakemuksia tulee ehkä jo tänä vuonna.

Alla kysymykseni ja ministerin vastaus.

Kirjallinen kysymykseni vastauksineen löytyy täältä:
http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/kk+196/2008