Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton toiminnanjohtaja Jukka Tamminen oli sitä mieltä (Kansan Uutiset, Viikkolehti 23.2.), että Vihreiden suhtautuminen Itämeren suojeluun vaikuttaa epämääräiseltä ja ettei Varsinais-Suomessa ole tullut yhtään avausta Itämeren pelastamiseksi vuoteen.

Tämä tuntuu todella kohtuuttomalta, kun olen taistellut Itämeren pelastamiseksi vuodesta 1991 eteenpäin.

Tähän asti olen ollut mukana vaikuttamassa nopeasti ajateltuna ainakin seuraaviin konkreettisiin askeliin Itämeren pelastamiseksi:

  • Pietarin jätevesilaitoksen rahoittaminen,
  • pilssivesien puhdistamisen kuuluminen satamamaksuun Itämeren alueella ja
  • hieman parempaan tilanteeseen veneiden käymälätankkien tyhjennyspaikkojen suhteen.


Tammisen syytökset luettuani kävin läpi mitä olen ollut mukana tekemässä vihreiden kanssa Itämeren pelastamiseksi viime vuonna.

***

Olemme ottaneet monta kertaa kantaa siihen, että meillä on käsissämme tieto siitä, että nykyinen maatalouspolitiikka ei ole tarpeeksi ohjaavaa Saaristomeremme pelastamiseksi. Tällöin on toimittava, vaikka nämä toimenpiteet eivät olisikaan poliittisesti myyviä tai aiheuttaisivat itselle ongelmia omassa vaalipiirissä. Maatalousteknologiset keinot on mielestämme otettava velvoittavina käyttöön uuden hallituksen ohjelmassa.  Olen myös m m vaatinut, että Suomen olisi tullut EU-puheenjohtajuutensa aikana ajaa osana Pohjoisenulottuvuuden ohjelmaa toimenpiteitä joilla maatalouden ravinnepäästöt Itämereen saadaan kuriin.

Viimeisen parin vuoden aikana olen käyttänyt erittäin paljon aikaa rannikkomme pohjien ja kalojen myrkkypitoisuuksien selvittämiseen. Orgaanisten tinayhdisteiden (mm. TBT ja TPT) on todettu aiheuttavan lisääntymiskyvyttömyyttä ja hormonitoiminnan häiriöitä, vaurioittavan vastustuskykyä ja altistavan syövälle. Kun olin saanut haltuuni uusia tutkimustuloksia, pyysin Elintarvikevirastolta lausuntoa, Vuosaaren edustalta pyydettyjen kalojen syömäkelpoisuudesta liittyen niiden huolestuttavan suuriin orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksiin. Elintarvikevirasto katsoi 23.2.2005 päivätyssä vastauksessaan, että todetut pitoisuudet olivat niin korkeita, että on vaarana, että kalaa paljon ravinnossaan käyttävien kuluttajien tinayhdisteiden saantimäärät helposti ylittävät orgaanisille tinayhdisteille hyväksytyn päivittäisen annoksen.

Vuosaarta koskevassa lausuntopyynnössäni toin myös esiin, että korkeat orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet eivät koske vain Vuosaarta, vaan sama ongelma on havaittu myös muualla rannikollamme, esimerkiksi Turun, Naantalin ja Rauman merialueilla.
Ilokseni Varsinais-Suomen ympäristöviranomaiset tarttuivat ripeästi tähän esiin tuomaani ongelmaan ja nyt Pohjois-Airiston kalojen huomattavan suuria tinayhdistepitoisuuksia tutkitaan ja ongelmaan yritetään todella löytää ratkaisu.

Olen tehnyt kaksi kirjallista kysymystä näistä hälyttävän suurista orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksista kaloissa. Viimeisen jätin lokakuussa hallitukselle jossa kysyin: "Miksi Suomi ei ole ratifioinut kansainvälisen merenkulkujärjestön TBT:n käyttöä koskevaa sopimusta?".

Olen myös järjestänyt useamman asiantuntijakeskustelun löytääksemme ratkaisun orgaanisten tinayhdisteiden uhkaan.

Vihreä eduskuntaryhmä on myös tehnyt oppositiokaudellaan joka syksy vaihtoehtobudjetin valtion talousarvioon, joissa on esitetty valtion talousarvioon nähden toimenpiteitä Itämeren pelastamiseksi.

Varsinais-Suomen maakuntahallituksessa ja -valtuustossa vihreiden edustajat ovat olleet erityisen aktiivisia Itämeren suojelun edistämiseen, maatalouden ja kalankasvatuksen ympäristöhaittojen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

***

Sen sijaan, että alamme osoittelemaan toisiamme sormella kuka on tehnyt eniten Itämeren pelastamiseksi, voisimme yhdistää voimamme ja ruveta yhdessä entistä määrätietoisemmin toimimaan sen puolesta, että myös Turun saaristossa olisi puhdasta vettä.