Olemme liikuntalautakunnan kanssa ehtineet pitämään kaksi kokousta sen jälkeen kun uusi lautakunta valittiin. Liikuntalautakunnan puheenjohtajuus innostaa minua kovasti ja koko lautakunnalle vaikuttaa turkulaisten liikkuminen olevan sydämen asia.

Toisessa kokouksessamme teimme yhdessä tässä alla olevan aloitteen ja muutakin yhteistä toimintaa on varmasti odotettavissa.

Työttömille kohdistuneet liikunta-alennukset poistettiin vuoden 2012 lopulla. Eräänä syynä oli ilmitulleet laajat väärinkäytökset. Sen jälkeen on käynyt Turun Seudun Työttömille TST ry:ssä selväksi, että alennuksella on ollut suuri merkitys työttömien liikunnan volyymin suhteen. Yhdistyksen ja liikuntalautakunnan saamat runsaat yhteydenotot ovat todistaneet, että liikuntamaksujen alennuksilla on huomattava merkitys pienituloisille, etenkin työttömille. Alennusten poistaminen kaikilta on koettu kollektiivisena rangaistuksena.

Alennukset yllyttävät liikkumiseen. Liikunta luo jaksamista työttömän arjesta ja byrokratian viidakosta selviämiseen.  Sen lisäksi, että fyysinen kunto kohenee, myös sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy, mikä taas estää työttömien syrjäytymistä.  Itsetunnon kohoaminen ja mielialan parantuminen näkyvät osaltaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeen vähenemisenä.

Kun nyt suunnitellaan jotakin toista tapaa aktivoida Turun työttömiä, niin  TST ry ehdottaa, että alennuskortti myönnetään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kortin saisi kuukauden vanhaa maksuilmoitusta tai TE- toimiston työttömyystodistusta näyttämällä. Lisäksi kortin lunastaja allekirjoittaa vakuutuksen, ettei osallistu sen väärinkäyttöön, eikä salli muiden käyttää henkilökohtaista korttiaan.

TST ry on valmis ottamaan korttien välittämisen tehtäväkseen. Korttien myynti tapahtuisi yhdistyksen toimintakeskuksessa (Kanslerintie 19). Tuloutus kaupungille olisi kerran kuussa. Yhdistys välittäisi kortteja kaikille työttömille, riippumatta siitä, olisiko työtön yhdistyksen jäsen vai ei.

Yhteistyö kaupungin ja TST ry:n kanssa olisi osa tehtävien ja palvelujen levittämistä kolmannelle sektorille. Turku on jo tehnyt sitä ja tekee vielä lisää esim. kuntakokeilun johdosta tai Eviva-hankkeen yhteydessä.

TST ry itse tulee tarjoamaan lisäliikuntamahdollisuuksia työttömille tilojensa kunnostamisen jälkeen. Myös se osaltaan vahvistaa ja edistää tavoitteita työttömien hyvinvoinnin suhteen. Korttien välittämien sopii erinomaisesti tähän kokonaisuuteen.

Me allekirjoittaneet esitämme, että tämä ehdotus otetaan mukaan suunnitteluun kun mahdollisemman nopeasti etsitään uutta tapaa aktivoida Turun työttömiä.

 

Turussa 12.3.2013

Koko lautakunta allekirjoitti tämän yhdessä.