Idag hade min yngre son sin sista talterapi-stund med studerande blivande talterapeut härliga Mikaela.Han har verkligen haft tur som fått vara hennes övningsprojekt. Tusen tack! Min dag har annars handlat om Åbos eländiga situation i sina försök att få grannkommunerna med att bära ansvar för vårt områdes kollektivtrafik och service över lag. Barnfamiljerna flyttar ut från Åbo, medan invandrare, pensionärer och studerande flyttar in. Det här skulle inte vara något problem, om inte staden skulle vara beroende av invånarnas förmåga att betala skatt. Pensionärernas ekonomiska situation var också på tapeten då jag träffade Svenska pensionsförbundet. Jag berättade bl a om vår tanke, att vid skilsmässa borde man dela på båda makarnas kommande pensionen i relation till hur många år man varit gift. Nu blir många kvinnor som satsat på familjen och att stöda sin man i en mycket dålig ekonomisk situation vid en eventuell skilsmässa.