Tässä yhtenä päivänä juutuin junan käytävälle odottamaan tarjoiluvaunun taakse. Siinä odotellessani vieressä istunut mies kysyi minulta, että voinko suositella jotain Vihreää ehdokasta, joka varmasti vastustaa toriparkkia. Vastasin hänelle, että voin suositella vaikka sataa sellaista ehdokasta, koska kaikki Vihreät ehdokkaat vastustavat toriparkkia.

Turun toriparkkihanketta on vatvottu jo vuosikausia, ja olisi ollut asiallista saada asialle päätös - tai edes kaikkien isojen puolueiden kannat - valmiiksi ennen kunnallisvaaleja tai jättää asiasta päättäminen seuraavalle valtuustolle. Mutta nyt aiotaankin toimia siten, että toriparkkikaava tuodaan päätettäväksi vasta vaalien jälkeen - mutta vielä vanhalle valtuustolle.

Näin isot puolueet haluavat välttää toriparkkipäätöksen vaikutukset kuntalaisten äänestyspäätökseen. Samalla halutaan kuitenkin varmistaa, että päätöstä ei pääse tekemään uudet, mahdollisesti toriparkkivastaisemmat kaupunginvaltuutetut. Suurin osa Turun kunnallisvaaliehdokkaista nimittäin vastustaa toriparkkihanketta, mutta valitettavasti nykyisen kaupunginvaltuuston asetelma ei taida olla näin positiivinen. Kokoomuksen valtuustoryhmä kun kannattaa toriparkkihanketta, ja sosiaalidemokraatit eivät ole vaalienkaan alla suostuneet yksiselitteisesti kertomaan kantaansa toriparkkikysymykseen.

Jostain kuitenkin kertonee se, että sosiaalidemokraatit eivät antaneet tuoda asiaa ennen vaaleja  ympäristö- ja kaavoituslautakuntaan. Nyt taas asia halutaan tuoda lautakuntaan mahdollisimman pian heti vaalien jälkeen, että se saadaan vielä vanhan valtuuston päätettäväksi.  Vihreät pitävät tätä moraalittomana toimintana, koska vaalien jälkeen  ei vanha valtuusto tavallaan ole enää vastuussa kansalle, kun uusi on  jo valittu. Toisaalta näin halutaan mitätöidä kansan tahto näissä  toriparkkivaaleiksi muodostuvissa vaaleissa.

Vihreät tulevatkin tekemään parhaansa, että toriparkkipäätös jää uuden valtuuston päätettäväksi. Sekä nykyisen Vihreän valtuustoryhmän että Vihreiden ehdokkaiden kanta toriparkkiin on selkeän  kielteinen: Turun keskusta kuuluu ihmisille eikä autoille.