<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Eduskunnan väestö- ja kehitystyöryhmän puheenjohtajisto, kansanedustajat Minna Sirnö (vas), Mari Kiviniemi, (kesk), Janina Andersson (vihr) sekä ryhmän jäsen, kansanedustaja Johanna Sumuvuori (vihr) luovuttivat tiistaina 13. helmikuuta pääministeri Matti Vanhaselle eurooppalaisten kansanedustajien vetoomuksen YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisen puolesta.

Vetoomus on eurooppalaisten kansanedustajien ja europarlamentaarikoiden yhteinen vaatimus EU-maiden hallituksille ja Euroopan komissiolle pitää vuosituhattavoitteita ja seksuaaliterveyttä koskevat poliittiset sitoumukset. Tähän mennessä vetoomuksen on allekirjoittanut 172 kananedustajaa ja europarlamentaarikkoa, joista 28 Suomen eduskunnasta ja Euroopan parlamentista.

 

Eduskunnan väestö- ja kehitystyöryhmä vetoaa pääministeri Vanhaseen hallitusneuvotteluiden alla, jotta Suomi noudattaisi kansainvälisiä sitoumuksiaan köyhyyden poistamiseksi ja nostaisi terveyskysymykset keskeisiksi tekijöiksi kehityspoliittisissa linjauksissaan sekä kotimaassa että EU:ssa. Naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen, äitien terveyden edistäminen ja HIV:n ja muiden tarttuvien tautien ehkäisy ovat tilastojen valossa kaikkein hitaimmin toteutuvia vuosituhattavoitteita. Ilman niiden saavuttamista köyhyyden vähentäminen ei ole mahdollista.

 

Eduskunnan väestö- ja kehitystyöryhmä perustettiin vuonna 1995 seuraamaan maailman väestönkehitystä, väestöpolitiikkaa ja -ohjelmia sekä globaaleja seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeuskysymyksiä kehitysyhteistyössä. Puheenjohtajana toimii kansanedustaja Minna Sirnö ja sihteerinä Väestöliitto. Tavoitteena on mm. kehitysyhteistyömäärärahojen lisääminen ja määrärahojen tarkempi kohdentaminen seksuaali- ja lisääntymisterveydenalan hankkeisiin. Työryhmä on avoin kaikille kansanedustajille ja siinä ovat edustettuina kaikki suurimmat puolueet.