Sain äsken suureksi ilokseni ainoat tähän asti annetut spontaanit taputukset istuntosalissa, kun kerroin Suomesta "the country of Nokia". Ehkä hieman liiottelin kun kerroin kuinka olimme ennen köyhä maa, mutta kirkon viisauden takia tytöt opetettiin lukemaan. Tämä onnistui siksi, että saadakseen mennä naimisiin kirkko vaati sekä tyttöjen että poikien lukutaitoa. Näin tyttöjenkin aivot otettiin täysillä pienen maamme käyttöön ja he oppivat samalla arvostamaan itseään. Ja nyt olemme siis vauras maa.. .Nyt Marokko käytti täällä Suomea esimerkkinä siitä miten meillä on paljon naisia eduskunnassa ja meillä menee hyvin :o)