Poimintoina siitä, mitä olen viime aikoina tehnyt kun blogiin ei ole paljon merkintöjä tullut, niin voisin kertoa esimerkiksi IPU:n kokouksesta Indonesiassa. Inter-Parliamentary Union kokoaa yhteen kansanedustajia melkein kaikistra maailman maista, paitsi USAsta, joka ei halua lähettää edustajiaan, kun terrorismiuhan takia se tulee niin vaikeaksi. Samaten Israel oli poissa tällä kertaa. Hämmästyksekseni isäntämaan presidentti ja puhemies avauspuheenvuoroissan haukkuivat näitä kahta maata aika suorasukaisesti ja saivat kovat aploodit. Keskustelu kasvokkain olisi varmaankin ollut tehokkaampi tapa edistää maailmanrauhaa ja yhteistyötä, mikä on IPU:n päätehtäviä.

Edustin Suomea keskustelussa naisten asemasta politiikassa eri maissa, uskontojen ja maailmanrauhan tilanteesta sekä ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä.

Taas kerran Suomi herätti suurta ihailua, kun kerroin meidän 100-vuotiaasta perinteestä, jossa kaikki yli 18-vuotiaat saavat äänestää ja olla ehdokkaina vaaleissa. Taputukset alkoivat kun kerroin naispresidentistämme ja siitä, että kahdestakymmenestä ministeristä 12 on naisia. Sanoin taas kerran, että tämä johtuu siitä, että meillä on jo kauan koulutettu sekä tyttöjä ja poikia, mikä sai vauhtia kun kirkko määräsi, että voidakseen mennä naimisiin molempien pitää osata lukea. Nyt kahdelta vietämme eduskunnassa juhlaistuntoa, kun on kulunut 100 vuotta ensimmäisestä yksikamarisen eduskunnan täysistunnosta.

Ilmastonmuutoskeskustelussa otin esiin mahdollisuuden kansainvälisille ilmastotulleille niille maille, jotka eivät sitoudu ilmastosopimuksiin. Vaihtoehtona toin esiin myös kansainvälisen kerosiiniveron, sillä lentoliikenteen polttoainetta ei veroteta laisinkaan nyt. Markkinoin myös kaukokylmää lämpimiin maihin. Näistä taloudellisista ohjauskeinoista tuli sananen mukaan koko kokoukseen loppukannanottoon. Tämä teksti löytyy täältä.