Ilokseni sain laajan ja edustavan turkulaisen ihmisryhmän yhdessä lähestymään Työ ja eloinkeinoministeriön alueosastoa tällaisella kannanotolla:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueosasto

 

Me kannattamme aiemmin vain maaseutualueiden yhteisöllisyyden sekä asukkaiden oma-aloitteisuuden ja verkostoitumisen tukemiseen tarkoitetun Leader-toimintamallin laajentamista koskemaan myös kaupunkeja.

Yhteisöllisyyden parantamisen tarpeet ovat samanlaisia myös täällä meillä Turussa kuin maaseudulla. Uusien rahoituskanavien löytäminen asukaslähtöisten projektien rahoittamiseen olisi todella tervetullutta.  Ihmisille on tärkeää luoda suoria vaikuttamiskanavia edustuksellisen vaikuttamisen rinnalle. Tämä kehitys tarvitsee kaiken mahdollisen tuen onnistuakseen.

Turun näkökulmasta aktiivisia tuen hakijoita olisivat esimerkiksi kaupunginosaseurat, omakotiyhdistykset, vanhempainyhdistykset, maahanmuuttajien järjestöt, urheiluseurat, partiolippukunnat, perinneyhdistykset ja monet muut. Tuettavana kohteena voisivat olla myös maahanmuuttajien kotouttamista edistävät yhteisölliset hankkeet, jotka juurruttavat asukkaita asuinalueisiinsa.

 

Turussa on kokemusta asuinalueilla toteutetusta yhteistyöstä muun muassa eri omakotiyhdistysten ja kaupunkiosaseurojen yhteistyöstä sekä alueilla muiden yhdistysten kanssa. Erityisen suurta yhteistyötä tehtiin kulttuuripääkaupunkivuonna 2011. Kokemuksia löytyy siis kaikkialta Turusta. Kaupungissa on myös useita asukkaiden ja muiden toimijoiden yhteisiä toimintaverkkoja, jotka toimivat kaupunginosien kehittämisen ja osallisuuden edistämiseksi. Leader-ohjelma soveltuisi hyvin mm. tämän tyyppiseen kaupunkialueiden kehittämiseen ja paikallisen osallistumisen vahvistamiseen.

 

Åbo Svenska Föreningsråd r.f. stöder tanken på att inrätta och ta i bruk ett stads-Leader-program i Finland. Ett program skulle öka Åboregionens föreningars och samfunds möjligheter att utveckla sin verksamhet och ge organisationerna en möjlighet att delta i samarbetsprojekt mellan likasinnade föreningar med samma språkliga och/eller kulturella bakgrund.

Föreningsrådet vill även påtala behovet av en svenskspråkig part i samarbetet för att garantera social och kulturell jämbördighet i en mångkulturell Åbo-region.

 

 

Janina Andersson

Seppo Lehtinen, Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry. (TPK) puheenjohtaja

Markku Monnonen, Turkuseura-Åbosamfundet ry. puheenjohtaja

Barbro Schauman

Kjell J Wennström

Pia Wolff-Helminen, Åbo Svenska Föreningsråd r.f. ordförande