Olen aikoinaan ollut perustamassa eduskunnan väestö- ja kehitystyöryhmää, ja olen edelleen sen varapuheenjohtaja. Ryhmä järjesti huhtikuussa yhdessä Väestöliiton kanssa kansainvälisen konferenssin ”Building North-South Partnership in Development; Strengthening cooperation among Members of Parliaments, civil servants and NGOs to promote global sexual and reproductive health and rights”.

Konferenssiin osallistui kansanedustajia Pohjoismaista, Baltian maista, Malawista, Sambiasta ja Ugandasta, ja laadimme konferenssissa yhteisen julkilausuman “Helsinki Parliamentary Statement of Commitment”, jossa sitouduimme muun muassa tukemaan globaalin seksuaaliterveyden ja –oikeuksien parantamista vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Muut tilaisuudessa pidetyt puheet löytyvät täältä.