Olen tänään yrittänyt selvittää ilmalämpöpumppujärjestelmän asentamisesta saatavaa kotitalousvähennystä, kun minulle on tullut yhteydenotto, että tässä olisi jotain epäselvää.

Verohallinnon sivuilla lukee seuraavasti:

Lämmitysjärjestelmät
Erilaisten lämmitysjärjestelmien uusiminen ja korjaaminen oikeuttaa vähennykseen. Öljypolttimen puhdistusta ja nuohousta ei ole edellä pidetty sellaisena asunnon kunnossapitotyönä, joka oikeuttaisi vähennykseen. Tämä rajaus ei kuitenkaan sulje pois muita näihin lämmitysjärjestelmiin liittyviä kunnossapitotöitä.

Vähennyskelpoista työtä on myös aurinko- tai maalämpöjärjestelmän rakentaminen. Ilmalämpöpumpun asentaminen voidaan katsoa liittyvän kiinteistön lämmitysjärjestelmään ja tämän vuoksi kustannukset voidaan vähentää. Asia on kuitenkin tulkinnanvarainen, koska ilmalämpöpumppu on rinnastettavissa kodin koneisiin ja laitteisiin.

Kiinteistön lämmitysjärjestelmiin liittyviksi kustannuksiksi voidaan katsoa kuuluvan myös pellettivaraston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, koska pellettivarastosta on suora yhteys pellettien polttokattilaan.

Lähinnä tässä on ihmetyttänyt tuo kursivoitu kohta, koska en ymmärrä mitä muuta käyttöä ilmalämpöpumpulla olisi kuin lämmitys tai viilennys. Olen selvittänyt asiaa niin valtiovarainministeriöstä, verohallituksesta kuin lämpöpumppuyhdistyksestä. Odottelen vielä vastausta verohallituksesta, että mitä perusteluja heillä on tälle muotoilulle. Lämpöpumppuyhdistys ei ole saanut yhteydenottoja asiasta eli luultavasti mahdolliset kielteiset tulkintapäätökset ovat hyvin vähäisiä, ja hyvä niin!

On myös hyvä muistaa, että nykyisen lainsäädännön mukaan (HE 144/2006) kotitalousvähennys voidaan myöntää, vaikka kotitalous olisi saanut samaa lämmitysjärjestelmän perusparannustyötä varten energia-avustusta. Ilmalämpöpumput jäävät valitettavasti tämän energia-avustuksen ulkopuolelle, mutta esim. maalämpöjärjestelmään liittyviä laitehankintoja varten tätä energia-avustusta voi hakea. Kotitalousvähennystähän saa vain työstä, ei hankinnoista.

Palaan asiaan ilmalämpöpumppujen osalta, kunhan saan verohallitukselta vastauksen perusteluihin.