I Slaget efter 12 radioprogrammet idag var jag tillsammans med FFC chefen Matti Viialainen. Fackföreningarna kräver nu ett sjätte kärnkraftverk innan det femte ens är närapå färdigt. Jag undrar om alla medlemmar tycker att det är en bra idé nu då de märkt att det femte kärnkraftsverket byggs huvudsakligen med utländsk arbetskraft. Det förvånar mig att inte fackföreningen protesterat mera mot detta, då det bevisligen dessutom utfört dåligt arbete och under dåliga arbetsförhållande jämfört med finländsk standard. Större satsning på bioenergin däremot sku medföra mycket mera inhemska arbetsplatser utspritt i hela landet. Kanske FFC tänker att dessa arbetsplatser mera skulle gynna landsbygden och inte deras medlemmar?