16 vuoden taipaleeni kansanedustajana on päättymässä huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen ja sen jälkeen aloitan heti huhtikuun lopussa työt Perjantai Markkinointiviestinnässä. Yhteiskuntavastuuasiantuntijana osallistun markkinointi- ja viestintästrategioiden suunnitteluun sekä toteutukseen yhdessä toimiston tiimien ja asiakkaiden kanssa.

Olen innoissani tästä mahdollisuudesta olla tukemassa yrityksiä kehittymään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Avoimella dialogilla henkilökunnan, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa edistykselliset yritykset voivat ennakoida tulevaisuuden haasteet ja kulkea kohti kestävää menestystä. Nyt voin kävellä ihanaa Aurajokirantaa pitkin mukavaan uuteen työyhteisööni ja katsoa mitä kaikkea uusi elämänvaihe tuo mukanaan.

Kuvassa olen tulevan työpaikkani ulko-ovella yhdessä Perjantai Markkinointiviestinnän toimitusjohtaja ja copywriter Kati Nybergin kanssa. Hän pohtii yhteiskuntavastuuta näin: "Vastuullisten kuluttajien kohderyhmä kasvaa koko ajan. Tuotteen alkuperä, raaka-aineet, tuotanto, työvoima, pakkaukset ja kuljetukset kiinnostavat koko ajan enemmän ja enemmän, isompaa ryhmää. Tämä kohderyhmä tekee valintoja omien arvojensa mukaan; hakee tietoa muun muassa netistä ja vaihtaa kokemuksia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kun kaksi kilpailevaa tuotetta tai palvelua on ostopäätöstä tehtäessä samalla viivalla, se ratkaiseva lisäarvo voi hyvinkin olla pesunesteen kierrätettävä täyttöpakkaus tai golfkentän ekologinen kastelujärjestelmä."

Perjantai Group on myynnin ja markkinointiviestinnän asiantuntija- ja tukipalveluita tuottava yrityskokonaisuus. Perjantai Markkinointiviestintä on perustettu Turkuun vuonna 2004. 17 hengen asiantuntijaorganisaatio suunnittelee ja toteuttaa mainontaa, viestintää ja digimediaa. Perjantai Groupiin niinikään kuuluvan Perjantai Teleoperaatioiden toimialaa on yritysasiakkaiden myynnin ja asiakashallinnan tukeminen telemarkkinointi- ja valmennuspalveluilla. Perjantai Promo palvelee Perjantain asiakkaita promootiotuotteiden osalta. Lisätietoja Perjantai Groupista löydät sivulta www.perjantai.fi.

***

Från Arkadiebacken till Aura å

Jag inleder i slutet av april mitt nya arbete vid Perjantai Markkinointiviestintä. Som samhällsansvars expert kommer jag att delta i planeringen och förverkligandet av marknadsförings- och kommunikationsstrategier tillsammans med kontorets team och kunder.

Jag brinner av iver över denna möjlighet, att vara med och stöda företag i deras utveckling på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvarsfullt sätt. Genom en öppen dialog med personal, kunder och intressegrupper kan framstegsvänliga företag förutse framtidens utmaningar och gå mot en hållbar framgång.

Perjantai Group är en företagshelhet, som producerar marknadskommunikations expert- och stödtjänster. Perjantai Markkinointiviestintä har grundats i Åbo år 2004. En expertorganisation med 17 personer planerar och verkställer reklam, kommunikation och digimedia. Till Perjantai Group hör även Perjantai Teleoperaatiot, som stöder företagskundernas försäljning och kundkontroll med telemarknadsföring och träningstjänster. Perjantai Promo betjänar kunderna med promotions produkter. Mera information om Perjantai Group fås på www.perjantai.fi.