Lakivaliokunnan puheenjohtajana viime aikoina kokemusta ovat kartuttaneet vierailu oikeusaputoimistoon, jossa ymmärtää miten hiuskarvan varassa heikompien oikeusturva maassamme voi olla. Kiitos epäitsekkäiden ihmisten Suomessa saa laadukasta oikeusapua päteviltä ammattilaisilta, jotka ovat valinneet tämän tien, vaikka saisivat varmasti enemmän rahaa muualta. Myös viime viikon vierailu Vantaan käräjäoikeuteen oli avartava.

Kokemuksiani lakivaliokunnasta sain äskein myös tuulettaa yhdessä uuden Vihreiden oikeuspoliittisen työryhmän kanssa, kun he kävivät eduskunnassa tapaamassa minua toissa iltana. Uusi kokemus oli myös johtaa puhetta seminaarissa, joka käsitteli julkisoikeutta eduskuntatyössä. Tutkijatohtori Päivi Tiilikka valoitti lainsäätäjän velvollisuudesta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen samalla turvaten yksilön suojaa ja sananvapautta ja toisaalta kieltää rasismi samalla, kun suojataan sananvapautta.

Perustuslakivaliokunnan asema lakien säätämisessä oli Professori Mikael Hidénin aihe ja hän herätti keskustelua kritisoimalla opetusministeriön halua puuttua perustuslakivaliokunnan tulkintaan yliopistolakiuudistuksessa. Ben Zyskowicz provosoitui tästä ja sanoi professoreiden olleen jäävejä yliopistolakiuudistuksen asiantuntijoina perustuslakivaliokunnassa.
Professori Olli Mäenpää oli edellisenä iltana TV-uutisissa ihmetellyt korkeimman oikeuden päätöstä sallia yksityiset parkkisakot, ja hän puhuikin meille valvonnan tärkeästä erityistilanteesta, kun toimivaltuuksia uskotaan viranomaiskoneiston ulkopuolelle.

Jotta en ihan hukkuisi vain lakivaliokunnan maailmaan, niin olen edelleen seurannut talousasioita, joita ennen harrastin enemmänkin. Nyt sain hyvää muistin virkistystä vierailemalla Suomen pankissa ja myöhemmin VM:n vieraana. Molemmat näyttivät samat kauhuskenaariokalvot siitä, miten nopeasti lisääntyvä ikääntyminen maassamme yhdistettynä taloudelliseen huonoon tilanteeseen pakottaa meitä muuttamaan kurssia kohta voimakkaasti. Seuraavasta hallituskaudesta tulee todella rankka päättäjille.

Ensi viikon olen lakivaliokunnan kanssa opintomatkalla Japanin Tokiossa ja Kiotossa. Matkalla valiokunta tutustuu muun muassa Japanin tuomioistuinlaitokseen, rikosasioiden käsittelyyn, seuraamusjärjestelmään ja vankeinhoidon teemoihin. Lisäksi tarkoitus on hankkia tietoa, miten Japani hyödyntää uutta teknologiaa viranomaismenettelyissä, esimerkiksi tuomioistuimessa ja syyttäjän työssä.