TIEDOTE 5.8.

Vihreän eduskuntaryhmän pj. Ville Niinistö ja lakivaliokunnan pj. Janina Andersson:

ITÄMEREN SUOJELUN RAHOITUS TURVATTAVA BUDJETTIRIIHESSÄ

- Suomen maatalouden päästöt Itämereen on saatava vähenemään. Itämeren suojelun rahoitus on turvattava, ja näiden rahojen turvaaminen ympäristöministeriölle on Vihreille keskeinen tavoite budjettineuvotteluissa, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö toteaa.

Maatalous aiheuttaa Suomessa 60 prosenttia fosforin ja 52 prosenttia typen kuormasta, joka päätyy Itämereen ihmistoiminnan seurauksena. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittama kolmevuotinen TEHO-hanke on kokeilu, jolla pyritään saamaan laajamittaiseen käyttöön eri tilanteissa tehokkaimmin toimivat maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa oli kuitenkin vain 400 000 euroa Teho-hankkeen jatkolle. Vihreiden mielestä summa on täysin riittämätön. Teho-hankkeesta on saatu hyviä kokemuksia, ja hanketta pitäisi nopeasti laajentaa.

- Valtiovarainministeri Jyrki Katainen näytti tänään Turun Sanomissa keltaista valoa sille, että rahoitusta voitaisiin lisätä Itämeren suojelun turvaamiseksi. Se on välttämätöntä, sillä Itämeren suojelu on kriittisessä vaiheessa. Janina Andersson vaatii.

- Vihreät tulevat toimimaan sen puolesta, että ympäristöministeriö saa tarvitsemansa rahat, Niinistö toteaa.

Pidemmällä aikavälillä koko maatalouden ympäristötuki tulisi muuttaa. Itämeren alueen maiden tuki olisi eriytetty muista EU-maista, joissa vesistöjen rehevöityminen ei ole yhtä suuri ongelma. Itämeren valuma-alueella tuki pitäisi olla kohdistettu ensisijaisesti kalteville rantapelloille, joista suurin osa ravinteista valuu vesistöihin.

- Tämä tarkoittaisi esimerkiksi Suomen kohdalta, että rahat satsattaisiin Teho-hankkeen tapaisiin toimenpiteisiin sisämaan tukirahojen kustannuksella. Näin saataisiin tarvittavaa tehoa Itämeren suojeluun, ei pelkästään Suomeen vaan myös muihin Itämeren alueen maatalousintensiivisiin maihin, Andersson ehdottaa.

Myös Vihreiden hallitusryhmä otti eilisessä kesäkokouksessaan kantaa Itämeren suojelun riittävän rahoituksen puolesta:
http://www.vihreat.fi/node/5216

Lisätiedot:

Ville Niinistö
GSM 050 5122 094

Janina Andersson
GSM 050 511 3040.