Olen lähdössä ainoana suomalaisena kansanedustajana seksuaaliterveyden ja oikeuksien edistämisen vuoden 1994 YK:n väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelmaa käsittelevään konferenssiin Bangkokiin. Tästä linkistä löydät kaiken tiedon siitä: http://www.unfpa.org/parliamentarians/index.htm

Syy miksi juuri minä olen lähdössä, on tehtäväni Eduskunnan väestö- ja kehitysyhteistyöryhmän varapuheenjohtajana. Suomen eduskunnan väestö- ja kehitystyöryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä Väestöliiton kanssa. Ryhmään kuuluu edustajia lähes kaikista puolueista ja sen jäsenenä on muun muassa pääministeri Matti Vanhanen.

Ryhmän tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä seksuaaliterveyden ja -oikeuksien toteutumista paikallisesti Suomen kehitysyhteistyössä sekä kansainvälisesti yleisemminkin. Työryhmä pitää yllä keskustelua eduskunnan sisällä globaaliin seksuaaliterveys ja -oikeusalaan liittyvistä asioista ja ottaa kantaa kansalliseen ja kansainväliseen kehityskeskusteluun. Työryhmä tekee myös tiivistä yhteistyötä ennen kaikkea muiden eurooppalaisten parlamenttien vastaavien ryhmien kanssa.

Osallistuin yhdessä pj Minna Sirnön kanssa 6. - 14.5.2006. eurooppalaisten parlamenttien väestö- kehitysyhteistyöryhmien yhteiselle matkalle tutustumaan HIV/aids-tilanteeseen sekä YK:n vuosituhatjulistuksen päämäärien saavuttamismahdollisuuksiin Etiopiassa.

Virallisen ohjelman lisäksi matkaamme kuuluu myös tällä kertaa kenttävierailuja Bangkokissa. Etiopiassa annoimme 13.5.200 julkilausuman, josta tässä joitakin otteita:

Addis Abeba, Etiopia, 13. toukokuuta 2006

Me allekirjoittaneet kansanedustajat haluamme korostaa äänestäjien luottamuksen meille asettamaa vastuuta työskennellä aktiivisesti sellaisten yhteiskuntien rakentamisen puolesta, jossa kaikki yksilöt: naiset, miehet, lapset, nuoret, naimisissa olevat ja naimattomat, voivat hyödyntää täysipainoisesti kykyjään ja elää vapaina ja terveinä ihmisarvoista elämää. Tämän toteuttamiseksi, me kansanedustajat: - Tiedostamme, että meillä on moraalinen velvollisuus luoda seksuaaliterveydelle ja oikeuksille myönteinen oikeudellinen ja poliittinen viitekehys. - Pyrimme antamaan esimerkkejä oikeista asenteista tuomitsemalla väkivaltaiset teot, kiinnittäen huomiota erityisesti naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä vahingollisiin perinnäistapoihin ja kaikenlaiseen hyväksikäyttöön. - Sitoudumme sijoittamaan seksuaaliterveyspalveluihin tarvittavia varoja, jotta palvelut tulisivat kaikkien saataville. Teemme tämän osallistumalla aktiivisesti keskusteluihin, jotka käsittelevät valtionbudjettia ja kansainvälistä kehitysyhteistyötä sekä varmistamalla, että hallituksemme täyttävät sitoumuksensa kohdentaa 0.7 % bruttokansantuotteesta kehitysyhteistyöhön.

Me kansanedustajat vakuutamme esittävämme tämän julkilausuman ja raportoimaaan siinä esitettyjen asioiden etenemisestä seuraavassa kansainvälisessä kansanedustajien konferenssissa [International Parliamentarians Conference on Implementation of IECPD Programme of Action], joka pidetään Bangkokissa Thaimaassa 21.-22.11.2006. Konferenssi tekee tilannekatsauksen niistä kymmenestä vuodesta, joina eduskunnat ovat osallistuneet seksuaaliterveyden ja oikeuksien edistämiseen vuoden 1994 YK:n väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman antamisen jälkeen.