En morgon hörde jag på radionyheterna i Vega Åboland och där oroade man sig över bristen på svenskspråkiga läkare i Egentliga Finland. Samma ämne har också varit på tapeten i ÅU. Då jag sedan träffade Åbo universitets utvecklingschef Seppo K. Markkanen, den medicinska fakultetens dekan Tapani Rönnemaa och två professorer i allmänläkarvetenskap; Sirkka-Liisa Kivelä och Ismo Räihä så passade jag på att ta upp detta problem.


De svarade att det inte finns ens närapå tillräckligt många svenskspråkiga sökande för att fylla den svenskspråkiga utbildningen i Helsingfors. Här i Åbo har de en kurs på svenska om skärgårdsmedicin. Det är intressant att intresset för studier i medicin alltså verkar vara mindre på svenskt håll än finskt. Är vi mera inriktade på Hanken eller juridiska studier eller varför vill man inte bli läkare på finlandssvenskt håll?


Tydligen är också studiematerialet på svenska bristfälligt och de svenskspråkiga studerandena lär ha svårt att kunna de medicinska termerna på svenska.


Det som vi egentligen skulle tala om var den decentraliserade undervisningen av allmänmedicin i Egentliga Finland. Vi lär vara föregångare med att föra ut medicinarna till hälsostationerna. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att flere nyutexaminerade läkare söker sig till hälsostationerna.