Här är slutreslutatet av mitt försök att värma upp mina kontakter med Steffi :o)

Den gröna riksdagsledamoten Janina Andersson bjöd i söndags sin studiekamrat och blivande miljöminister Stefan Wallin på Al Gores film En obekväm sanning. Wallin och Andersson såg filmen tillsammans med De Grönas viceordförande Ville Niinistö.
De är alla tre överens om, att klimatförändringen är en fråga som saknar alla gränser, både nationsgränser och partigränser.  Alla behövs för att stoppa klimatförändringen.
- Vår uppgift som politiker är att förändra stukturerna i samhället så, att det blir så lätt som möjligt för alla att minska på sin andel av växthusgaser.
Riksdagskandidaterna Wallin, Andersson och Niinistö utmanar nu alla andra som vill vara med och påverka i nästa riksdag att gå och se på filmen En obekväm sanning. Vidare önskar de brett samarbete för att:


1)  Minska på privatbilismen, genom bra stadsplanering och stödande av kollektivtrafiken.
2) Öka på energisparandet, genom energisnålare hus, ibruktagandet av bästa möjliga teknik och information om hur t ex elapparaters beredskapstillstånd använder mycket el.
3) Stöda förnyelsebar energiproduktion, genom fortsatt stöd till byte av husuppvärmning till t ex pellet och värmepumpar samt genom stöd för startande produktion av bioenergi och vindkraft.
4) Förändring av bilbeskattningen så, att den lockar till användning av bensinsnålare bilar och miljöbilar.