Om du återvänder på gott humör till jobbet efter semestern, så är din arbetsgivare troligtvis ganska bra. Ivriga och glada arbetstagare berättar å sin sida för arbetsgivaren att hen lyckats utomordentligt.

Av olika reality TV-serier tycker jag att Undercover Boss (Pomo piilossa) hör till dem med den bästa grundidén. Tanken är att en stor företagschef under en veckas tid infiltrerar sig i sitt företag, som en vanlig arbetare och får se hur de anställda verkligen har det. Då märks förhoppningsvis om verksamheten är meningsfull och effektiv och vad som borde åtgärdas för att få jobbet att fungera bättre. Varje person, som är på väg att inleda sitt arbete som chef någonstans, skulle må bra av att börja med minst en veckas inkognito tid på gräsrotsnivå i företaget. Dagens föregångarchefer gör det redan.

En ansvarskännande chef bryr sig verkligen om hur hens anställda mår. Också helt ekonomiskt tänkt är detta lönsamt. Fastän man inte skulle ha för vana att ordna italienska strejker i företaget, så är det självklart att arbetseffektiviteten och speciellt kvaliteten är klart beroende av hur bra arbetstagarnas motivation är. Bra mat, hälsosam livsstil och gemenskap är inte något som bara hör till individernas privatliv utan också till arbetsplatsen.

En känsla av att själv kunna vara med och påverka sitt sätt att arbeta är viktigt. Då man själv är med och planerar och tar ansvar för helheter så vill man att slutresultatet ska bli lyckat. Det kan betyda stressigare perioder, som sedan kan ge möjlighet att ta litet mera fritid någon annan gång. Då man känner att man valt dessa stressiga tider så känns de inte som irriterande kommandon utan som utmaningar att övervinna.

Vi människor är flockdjur och vår livskvalitet är direkt beroende av om vi känner oss värderade som medlemmar i vår sociala grupp. Arbetsgemenskapen är en viktig grupp för de flesta av oss, där vi vill bli uppmärksammade och känna att vi är en viktig del av helheten. Det värsta straffet man kan ge ett flockdjur är att helt lämna hen utan någon som helst uppmärksamhet. Om dina e-mail inte besvaras ens med ett par ord känner du dig lätt irriterande osäker.

Vi vill höra orden: tack, bra gjort och du är jättebra. All feedback behöver självklart inte vara positiv, men kritiken borde vara konstruktiv. Har du tänkt på att man kanske kunde göra så här…

Då ni återvänder till jobbet efter semestern, så kan ni fråga varandra:

  • Uppmuntrar vår arbetsplats oss till sunda livsvanor, som t.ex. nyttomotion genom att gå eller cykla till jobbet och att äta en bra lunch? Lockas vi att delta i motions- och kulturprogram tillsammans eller på egen tid?
  • Möjliggör vårt arbetsliv ett helhetsgrepp om våra liv?
  • Är arbetsomgivningen vacker och inspirerande?
  • Kan man utvecklas till en bättre expert och växa som människa i arbetsgemenskapen?
  • Hörs det glatt skratt på vår arbetsplats?