Meillä oli eilen Turun Forum Marinumissa keskustelutilaisuus, jossa käsittelimme alueellisia hylje-, merimetso- ja viehekalastuskysymyksiä. Keskustelijoina oli ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninen, eurovaaliehdokkaamme Fleming Bergh, Länsi-Turunmaan vihreä valtuutettu Cornelius Colliander ja vihreä luontokuvaaja Janne Gröning. Itse olin keskustelun puheenjohtajana.

Tilaisuuden jälkeen avattiin Forum Marinumissa Janne Gröningin "Maailman kaunein saaristo" -valokuvanäyttely, joka on esillä elokuun loppuun asti.

Kerroin tilaisuuden yhteydessä kirjallisesta kysymyksestäni, jonka jätin tänään koskien Ahvenanmaan ja Länsi-Turunmaan julistamista GMO-vapaaksi. Alla kysymykseni.

***

KIRJALLINEN KYSYMYS
Ahvenanmaan ja Länsi-Turunmaan julistaminen GMO-vapaaksi alueeksi
Eduskunnan puhemiehelle

Suomi on ajanut EU:ssa lainsäädäntöä, joka jättäisi päätösvallan muuntogeenisten kasvilajikkeiden viljelyn sallimisesta jäsenvaltioille. Tämä mahdollistaisi  GMO-vapaat alueet. Suomi ei voi kilpailla tuotannon määrässä Euroopan jättimaatilojen kanssa, vaan Suomen on keskityttävä kilpailemaan laadulla eli puhtaalla ja terveellisellä ruokatuotannolla. Geeenimuunnelluista organismeista vapaat alueet ja luomutuotannon lisääminen ovat oikeita askeleita Suomen maatalouden kilpailukyvyn parantamiseksi sekä kansalaisten ruokaturvallisuuden lisäämiseksi.

Geenimuunneltujen viljelykasvien pitäminen erillään muusta luonnosta toimii paremmin paperilla kuin pellolla. Geenimuunnellusta kasvista erittyy geenimuunnosainesta maahan juurien ja siitepölyn kautta. Geenimuunneltujen ainesten on todettu kulkeutuvan tuulen ja veden mukana jopa kymmeniä kilometrejä. 

Suomen alueella Ahvenanmaalla on keskusteltu paljon ajatuksesta, että Ahvenanmaa julistautuisi GMO-vapaaksi alueeksi. Tälle olisi luonteva jatko, että sekä Ahvenanmaa että Länsi-Turunmaa julistautuisivat GMO-vapaiksi alueiksi. Turunmaan saaristo ja Ahvenanmaa muodostavat yhdessä matkailukokonaisuuden, jonka valttikortteja ovat puhdas saaristoluonto. Matkailuun panostaminen on Turunmaan päästrategia. GMO-vapaaksi alueeksi julistautuminen olisi tärkeää myös imagollisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että EU mahdollistaisi jäsenmailleen GMO-vapaat alueet ja että Ahvenanmaasta ja Länsi-Turunmaasta tulisi GMO-vapaita alueita?

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2009
Janina Andersson /vihr