Laitan tähän kutsun tilaisuuteen kunniaväkivallasta Turussa ja Suomessa ja aihetta koskevan kirjan julkaisutilaisuudesta. Olen itse tehnyt vuosia töitä näiden naisten kanssa Turun Naiskeskuksen hallituksen jäsenenä ja mentorina. Tilaisuus on avoin.

KUTSU

Tilaisuus kunniaväkivallasta Turussa ja Suomessa perjantaina 6. 3. 2009 klo 13 Rakennusliiton auditoriossa (Uudenmaankatu 6 a)

Vihreä Sivistysliitto julkaisee Raija Ala-Lipastin kirjoittaman kirjan
kunniaväkivallasta. KUNNIAVÄKIVALTA -kirjassa Turun Naiskeskuksesta
apua hakeneet naiset saavat kertoa tarinansa.

Julkaisutilaisuudessa Naiskeskustyössä toimivien puheenvuorot:
"Mistä on kyse kun miehet ovat valmiita tappaman sukulaisnaisiaan?" Kwestan Homil, turkulainen kurdinainen

"Miksi jotkut Suomeen muuttaneet miehet kieltäytyvät hyväksymästä suomen lakeja?" Majid Hakki, suomalainen kurdiaktivisti, mies

"Pakottaako väkivaltaan?" Edvina Hafizovic, turkulainen muslimi Bosniasta

"Hyväksymmekö suomalainen lainsäädäntö naisten kontrollin ja elämän rajoittamisen" Essi Matikainen, suomalainen nuori nainen

"Kohtelevatko viranomaiset Elinaa ja Eliraa samalla tavalla?" Raija Ala-Lipasti, Kunniaväkivalta-kirjan kirjoittaja

TERVETULOA!

Lisätietoja:
Raija Ala-Lipasti
info@naiskeskus.net
web: naiskeskus.net

KUNNIAVÄKIVALTA, Raija Ala-Lipasti ja Anneli Bauters (toim.)

Raija Ala-Lipasti on toiminut Turun Naiskeskuksessa viidentoista vuoden
ajan. Hän on tehnyt yhteistyötä myös viran omaisten kanssa auttaakseen naisia, jotka ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen
perheessään. Naiskeskuksessa toteutetut väkivaltaa ehkäisevät projektit avasivat Raijan silmät näkemään, mitä kunnia-ajattelu todellisuudessa tarkoitti. Vuonna 2006 hänellä oli mahdollisuus
käydä Irakin Kurdistanissa tapaamassa Kurdistanin aktivisteja. Tämä
matka muutti hänen maailmansa.

Kunniaväkivalta-kirjan tavoitteena on auttaa henkilöitä, jotka joutuvat asian kanssa tekemisiin, ymmärtämään miksi ja mistä syystä kunniaväkivaltatilanteisiin joudutaan. Vain taustojen laaja oivaltaminen tekee auttamisen mahdolliseksi. Kunnia-ajattelumallit on opittu yhteisössä, ne eivät ole ihmisten valitsemia, vaan liittyvät läheisesti näissä kunniayhteisöissä elävien ihmisten identiteettiin. Niistä täytyy oppia pois ja saada toisenlaiset toimintamallit tilalle. Tämä on mahdollista vain tarjoamalla asiallista tietoa kunniaajattelun mekanismeista sekä vaikuttamalla vallitseviin asenteisiin. Suomessa tapahtuu kunniarikoksia, vaikka viranomaiset eivät aina ole joko ymmärtäneet niitä tai voineet puuttua niihin. Syynä on myös vääränlainen monikulttuurisuus-ajattelu ja kulttuurirelativismi.

Kunniaväkivalta-kirja koostuu kolmesta kokonaisuudesta:
• Kunnia-ajatteluun ja kunniaväkivaltaan liittyvien taustojen ja käsitteiden tarkastelua.
• Kunniaväkivaltaa kohdanneitten naisten ja heidän perheittensä tosipohjaisia kertomuksia, joihin liittyy kysymyksin ohjaavaa pohdintaa.
• Ajatuksia siitä, miten kunniaväkivallan uhreja voitaisiin auttaa.
Kirja on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka kohtaavat työssään maahanmuuttajayhteisöjen jäseniä. Näitä ovat muun muassa poliisit, sosiaalityöntekijät, koulussa toimivat tukihenkilöt ja opettajat, sairaanhoitohenkilöstö ja tulkit.